Darmowa wysyłka od 119 zł
Certyfikowany sprzedawca
Prawo zwrotu w ciągu 120 dni

Regulamin

Regulamin dotyczący oferty, korzystania z systemu sprzedaży i dokonywania transakcji pod adresem www.flaconi.pl oraz we wszystkich należących do powyższej domeny subdomenach.

1. Informacje ogólne

1.1 Partnerem umownym w zakresie wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego w ww. domenie jest:

Flaconi GmbH
Członkowie Zarządu Steffen Christ, Benjamin Ludigs, Kathrin Nusser
Franklinstraße 13
10587 Berlin
(w dalszej części: "Flaconi")

1.2 Kontakt z flaconi mogą Państwo nawiązać w następujący sposób:

E-mail: [email protected]

Telefon: +49 (30) 920 363 63*

*Od poniedziałku do piątku z godz. 09.00 do 18.00

1.3 Domena www.flaconi.pl prowadzona jest przez spółkę flaconi.

1.4 Dokonywanie transakcji zakupowych i dostaw odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu sklepu internetowego („Regulamin”). Ewentualne inne regulaminy lub ogólne warunki handlowe stojące z nimi w sprzeczności bądź od nich odmienne nie mają zastosowania. Przetwarzanie danych osobowych uregulowane jest w odrębnej Polityce Prywatności, dostępnej pod tym linkiem.

1.5 Definicje

(1) "Klientami" w rozumieniu niniejszego Regulaminu są konsumenci.

(2) "Konsumentami" w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, dla których cel zawartych transakcji nie może być przypisany ich działalności gospodarczej, samodzielnej lub zawodowej.

1.6 Wgląd do naszego Regulaminu uzyskają Państwo na stronie www.flaconi.pl w zakładce "Regulamin". Ponadto mogą Państwo wydrukować Regulamin lub zapisać lokalnie, klikając tutaj.

1.7 Wskazówki prawne dotyczące alternatywnego rozstrzygania sporów w państwach członkowskich UE Komisja Europejska utworzyła platformę dla celów pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje ona konsumentom możliwość wyjaśniania sporów związanych z zamówieniami internetowymi bez konieczności włączania sądu. Platforma służąca rozstrzyganiu sporów dostępna jest pod zewnętrznym linkiem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Różnice zdań dotyczące świadczonych przez nas usług pragniemy zawsze rozstrzygać polubownie na drodze pozasądowej. Nie mamy jednak obowiązku uczestnictwa w postępowaniach arbitrażowych, nie możemy też niestety zaoferować Państwu uczestnictwa w tego typu postępowaniach.

1.8 Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z niemiecką ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich [Verbraucherstreitbeilegungsgesetz]

Zwracamy uwagę, że nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do uczestnictwa w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem pojednawczym.

2. Warunki techniczne

Do celów korzystania ze sklepu internetowego, tzn. oglądania i zamawiania towarów potrzebne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do internetu i przeglądarką,

b) aktywne konto mailowe (e-mail),”

c) aktywowane „ciasteczka.

3. Rejestracja

3.1 Po dokonaniu rejestracji i wyrażeniu zgody na warunki niniejszego Regulaminu i Politykę Prywatności mogą Państwo utworzyć konto Klienta flaconi. Muszą być Państwo osobami pełnoletnimi. Nie przysługuje Państwu roszczenie o założenie i posiadanie konta Klienta w firmie flaconi.

3.2 Są Państwo zobowiązani do utrzymywania swoich danych rejestracyjnych w stanie aktualnym i w razie zmian (np. przeprowadzki, ślubu itp.) do ich aktualizacji. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za podawanie swoich prawdziwych i kompletnych danych koniecznych do rejestracji. Mają Państwo obowiązek poufnego traktowania swoich danych dostępowych i nieudostępniania ich nieupoważnionym osobom trzecim.

3.3 Podczas rejestracji wprowadzają Państwo swoje imię i nazwisko, adres i hasło. Hasło należy zachować w tajemnicy i powinno ono być wystarczająco złożone. Potwierdzenie rejestracji następuje bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia.

3.4 Konto Klienta jest nieprzenoszalne i może być wykorzystywane wyłącznie przez Państwa osobiście. Po wypowiedzeniu konta Klienta przez flaconi ponowna rejestracja nie jest dopuszczalna.

3.5 Nie mamy obowiązku przyjęcia rejestracji lub zamówienia zarejestrowanego Klienta. Ponadto nie mamy obowiązku utrzymywania ciągłej dostępności naszej oferty. Powyższe nie dotyczy zamówień potwierdzonych.

3.6 Konto Klienta upoważnia Państwa do korzystania z naszego sklepu internetowego wyłącznie do własnych celów niekomercyjnych.

3.7 Nie są Państwo uprawnieni do jednoczesnego posiadania więcej niż jednego konta Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania podwójnych zgłoszeń i wystosowywania ostrzeżeń do Klientów, którzy naruszają powyższe postanowienia, do wypowiedzenia konta lub usuwania treści czy dokonywania w nich zmian.

3.8 Mają Państwo wgląd w składane na chronionym hasłem koncie Klienta zamówienia i ich aktualny status, a także mogą zarządzać swoimi danymi adresowymi, płatnościami i ustawieniami newslettera.

4. Zawarcie umowy

4.1 Oferta sklepu internetowego adresowana jest wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych. Złożenie zamówienia następuje pod warunkiem posiadania konta klienta.

4.2 Wszelkie przedstawiane przez nas oferty towarowe są niezobowiązujące – także w zakresie cen – i stanowią jedynie niewiążące zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupu.

4.3 Zamówienie może obejmować jedynie ilości przyjęte dla użytku domowego. Oznacza to maksymalną liczbę pięciu (5) egzemplarzy danego produktu w koszyku. Maksymalna łączna liczba artykułów w koszyku przypadająca na jedno zamówienie wynosi 20. Ponowne zamówienia w celu obejścia tego ograniczenia nie są dopuszczalne.

4.4 Wybrane towary zbierane są w koszyku. Po podaniu danych dotyczących zapłaty i wysyłki klikając przycisk "Kup teraz" składają Państwo wiążącą ofertę zakupu artykułów zawartych w koszyku. Przed złożeniem wiążącego zamówienia mają Państwo możliwość sprawdzenia prawidłowości Państwa danych i ewentualnego sprostowania. Wpływ zamówienia potwierdzamy bezpośrednio po jego wysłaniu przez Państwa w formie automatycznie wygenerowanego e-maila potwierdzającego. Powyższy e-mail nie stanowi jednak jeszcze wiążącego przyjęcia oferty, służy jedynie do poinformowania Państwa o technicznie prawidłowym przekazaniu zamówienia.

4.5 O wysyłce zostaną Państwo powiadomieni kolejnym e-mailem potwierdzającym wysyłkę. Wiążąca umowa dochodzi do skutku dopiero w chwili wysłania maila potwierdzającego wysyłkę. Do swoich bieżących zamówień mają Państwo wgląd na swoim koncie klienta.

4.6 Wysyłka zamówionych towarów opłaconych z góry następuje dopiero po wpływie pełnej kwoty należności na nasz rachunek.

4.7 Zakup towarów w celu ich komercyjnej odsprzedaży jest niedozwolony. Wszelka odsprzedaż zakupionych towarów w celach handlowych lub komercyjnych bez uprzedniego uzyskania zgody ze strony naszej lub producenta jest zabroniona. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia zastrzegamy sobie prawo wyłączenia możliwości nabywania przez Państwa naszych towarów w przyszłości.

4.8 Tekst umowy nie jest przechowywany razem z zamówieniami.

5. Dostępność, ceny

5.1 Nie mamy obowiązku utrzymywania ciągłej dostępności naszej oferty. Nie ponosimy ryzyka związanego z niemożliwością świadczenia, także w przypadku umowy sprzedaży towarów oznaczonych co do gatunku. Zakres naszego zobowiązania do dostawy ograniczony jest do posiadanych zapasów towarów.

5.2 Obowiązują ceny aktualne w chwili złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Podane ceny są cenami końcowymi, co oznacza, że zawierają podatek VAT w wysokości ustawowej oraz inne części składowe.

5.3 O ile towar jest niedostępny lub przewidywane są dłuższe opóźnienia w dostawie, otrzymają Państwo zwrot ewentualnych zaliczek. W takich przypadkach zostaną Państwo poinformowani o problemach z dostawą e-mailem.

6. Zapłata, dostawa

6.1. Co do zasady oferujemy sposób płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 oraz karty kredytowej. Sposób zapłaty określają Państwo na nowo przy każdym zamówieniu.

6.2 W przypadku korzystania z systemu płatności zewnętrznego usługodawcy, takiego jak Przelewy24, zobowiązani są Państwo do przestrzegania jego regulaminu.

6.3 Wszystkie należne kwoty płatne są natychmiast bez potrąceń. Płatności dokonywane są za pośrednictwem systemu podmiotów zewnętrznych. W sklepie internetowym oferujemy następujące formy płatności:

Przelewy24 (dalej: P24)

W sklepie flaconi.pl mogą Państwo dokonywać zapłaty w ramach szybkiego przelewu elektronicznego w systemie P24. Po wybraniu tej formy zapłaty zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio do systemu P24, gdzie mają Państwo możliwość wyboru swojego banku. W następnym kroku należy zalogować się do bankowości online i potwierdzić płatność. Cała operacja odbywa się w ramach bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL, zapewniającego ochronę stron internetowych i poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Połączenie SSL gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu zapłaty przekierowywani są Państwo z powrotem na stronę flaconi.pl, zaś Państwa zamówienie kierowane jest do realizacji i wysyłki.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez P24 zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz informacjami zawartymi w polityce prywatności P24. Karta kredytowa: Visa lub Mastercard

Obciążenie następuje każdorazowo z chwilą zamknięcia Państwa zamówienia. Transakcje kartą realizowane są za pośrednictwem naszego usługodawcy Wirecard AG w Aschheim. W celu przeciwdziałania oszustwom spółka Wirecard AG wraz ze współpracującymi z Wirecard AG innymi usługodawcami dokona sprawdzenia Państwa zdolności do zapłaty, na którą udzielają Państwo wyraźnej zgody wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych podczas realizacji płatności znajdą Państwo w naszej polityce prywatności. Państwa zgoda może zostać w każdym czasie odwołana drogą powiadomienia nas, ze skutkiem na przyszłość.

6.4 Akceptujemy płatności dokonywane wyłącznie z rachunków na terytorium Unii Europejskiej. W żadnym przypadku nie ponosimy kosztów transakcji pieniężnych.

6.5 Zamówienia dostarczamy wyłącznie na adresy w Polsce. Koszty wysyłki na terytorium Polski wynoszą 13,90 PLN. Od wartości zamówienia 119,00 PLN wysyłka jest bezpłatna.

6.6 Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia się stanu towarów w sprzedaży wysyłkowej przechodzi z chwilą ich przekazania Konsumentowi lub wyznaczonemu przez niego odbiorcy, niezależnie od tego, czy wysyłka została zabezpieczona czy też nie.

6.7 Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych, jeżeli nie jest to do dla Klienta uciążliwe. Nie jesteśmy zobowiązani do realizacji dostaw częściowych.

6.8 Jeżeli korzystają Państwo z prawa odstąpienia od umowy, ponosimy zwyczajne koszty wysyłki zwrotnej.

7. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu szczegółowo opisane niżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

-Początek pouczenia o prawie odstąpienia od umowy

7.1 Prawo odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy obowiązuje przez okres czternastu dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, przejęła towary w posiadanie, o ile zamówili Państwo jeden lub większą liczbę towarów w ramach jednego zamówienia, a towar, względnie towary, dostarczane są w całości. Jeżeli zamówili Państwo więcej towarów w ramach jednego zamówienia, a towary dostarczane są oddzielnie, bieg terminu wykonania prawa odstąpienia rozpoczyna się dopiero z chwilą, gdy Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, przejęła ostatni towar lub ostatnią wysyłkę częściową lub ostatnią sztukę w posiadanie.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo powiadomić nas, tj.

Flaconi GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlin
[email protected]
+49 (0)30 - 920 363 63

w formie jednoznacznego oświadczenia (przesłanego np. drogą pocztową, telefaksem lub e-mailem) o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie ma takiego obowiązku.

Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie powiadomienia o wykonaniu prawa odstąpienia przed jego upływem.

Wzór formularza odstąpienia znajdą Państwo tutaj.

7.2 Skutki odstąpienia

W przypadku Państwa odstąpienia od umowy będziemy zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych od Państwa kwot, z kosztami dostawy włącznie (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wybranej przez Państwa innej formy dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia wpływu Państwa powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy do nas. Nasz zwrot nastąpi w tych samych środkach płatniczych, jakich użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie naliczymy Państwu żadnych opłat z tytułu powyższego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu do chwili otrzymania odesłanych towarów bądź do chwili wykazania przez Państwa, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

Towary powinny zostać do nas odesłane bądź przekazane na wyżej podany adres niezwłocznie, w każdym przypadku najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym powiadomili nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli towary zostaną przez Państwa wysłane przed upływem czternastodniowego terminu. My ponosimy koszty zwrotu towarów.

Koszty ewentualnej utraty wartości towarów ponoszą Państwo jedynie wówczas, gdy utrata ta nastąpi w wyniku postępowania z towarami w sposób niekonieczny dla sprawdzenia ich charakteru, właściwości i funkcjonalności.

-Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od umowy-

8. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje do momentu pełnej zapłaty naszą własnością.

Prawa z tytułu rękojmi i reklamacje

9.1 W odniesieniu do wszystkich towarów z naszego sklepu przysługują ustawowe prawa z tytułu rękojmi.

9.2 Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy flaconi wskazany w pkt 1.2 Regulaminu.

9.3 flaconi odniesie się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni. Jeżeli nie nastąpi to w powyższym terminie, reklamację Klienta uznana zostanie za zasadną.

10. Recenzje Klientów

10.1 Mają Państwo możliwość oceniania i wyrażania opinii konsumenckich dotyczących poszczególnych produktów. Państwa opinia dotycząca konkretnego produktu zostanie zamieszczona z rozpoznawalnym imieniem, Państwa miastem i datą jej wyrażenia. Państwa adres e-mailowy nie zostanie opublikowany. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści. Zamieszczane przez Państwa treści nie mogą naruszać praw osób trzecich ani przepisów prawa. Publikowanie linków w komentarzach jest niedozwolone. Nie przysługują Państwu roszczenia o przechowywanie lub publikowanie zamieszczanych przez Państwa treści. Nie prowadzimy redakcyjnej kontroli ani nie sprawdzamy przesyłanych przez Państwa opinii konsumenckich. Państwa obowiązkiem jest powstrzymywanie się od jakichkolwiek ingerencji w strony internetowe względnie wykorzystywania dostępnych danych w sposób wykraczający poza zakres korzystania z nich na platformie. Manipulacje w celu uzyskania nienależnych wypłat lub innych korzyści na naszą szkodę mogą, poza konsekwencjami prawnymi, skutkować w szczególności utratą konta klienta i prawa korzystania z niego.

10. 2 Z chwilą zamieszczenia ocen i opinii konsumenckich udzielają Państwo firmie flaconi niewyłącznej, bezterminowej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie tych treści bądź ich części na całym świecie na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie metodą analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, ładowanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, wynajem, dzierżawa, publiczne ujawnianie w miejscu i czasie wybranym przez Flaconi, ogłaszanie, nadawanie w ramach audycji, powtórka, odtwarzanie, umieszczanie w bazach danych, wykorzystywanie ocen i opinii konsumenckich w celach reklamowych flaconi oraz publiczna prezentacja ocen i opinii konsumenckich. flaconi ma prawo udzielania dalszych licencji w odniesieniu do ocen i opinii konsumenckich na tych samych warunkach. Usunięcie konta nie wywołuje skutków dla ważności powyższej licencji. flaconi przysługuje prawo używania imienia, pod którym przesyłane są Państwa opinie konsumenckie.

12. Prawa autorskie i prawa do znaku towarowego

Zwracamy uwagę na fakt, że treści zamieszczane przez sklep internetowy, w szczególności zdjęcia, ilustracje i opisy, objęte są w szerokim zakresie prawami autorskimi lub prawami do znaku towarowego. Wykorzystywanie tych treści w sposób wykraczający poza wyszukiwanie lub zakupy w sklepie internetowym może stanowić naruszenie praw osób trzecich lub praw firmy flaconi i wywoływać skutki prawne, takie jak roszczenia o zaniechanie i roszczenia odszkodowawcze.

13. Prawo właściwe

Stosunek umowny pomiędzy Państwem a flaconi podlega prawu polskiemu. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. nie mają zastosowania. Powyższe dotyczy ewentualnych innych umów międzynarodowych, także po ich włączeniu do prawa polskiego.

14. Właściwość sądu

Dla osób prawnych i przedsiębiorców właściwym sądem jest sąd siedziby flaconi (Berlin). flaconi jest również zobowiązane do składania powództw w miejscu siedziby klienta. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Konsumentów. Powództwo Konsumenta może zostać także wytoczone przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Konsumenta. Powództwo przeciwko Konsumentowi wytaczane jest przed sądami państwa członkowskiego, na którego terytorium Konsument ma miejsce zamieszkania.

15. Zmiany Regulaminu

Jesteśmy uprawnieni do zmian niniejszego Regulaminu – o ile są one włączone do stosunku umownego z Klientem. O zmianach treści tych postanowień będą Państwo informowani na stronie internetowej. W przypadku posiadania konta Klienta będą Państwo dodatkowo informowani wiadomością mailową wysłaną na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Każdorazowa zmiana staje się częścią umowy, jeżeli w terminie sześciu tygodni od chwili otrzymania informacji o włączeniu zmiany do stosunku umownego nie wyrażą Państwo wobec nas sprzeciwu w formie pisemnej.

16.Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub stało się nieważne, nie naruszy to ważności umowy w pozostałej części. W miejsce postanowienia nieważnego wstąpi właściwa regulacja ustawowa. Powyższe dotyczy także zagadnień nieuregulowanych w treści umowy.

Stan: sierpień 2019 r.