Darmowa Wysyłka Od 129 Zł
Do 2 Darmowych Próbek
Certyfikowany Sprzedawca
Prawo Zwrotu W Ciągu 120 Dni
Darmowa Wysyłka Od 129 Zł

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin dotyczy świadczenia usług, w tym korzystania z systemu sprzedaży i dokonywania transakcji pod adresem www.flaconi.pl („Sklep”) oraz we wszystkich należących do powyższej domeny subdomenach.

1. Informacje ogólne

1.1 Stroną umowy w zakresie wszystkich zamówień składanych w Sklepie jest:

Flaconi GmbH

Franklinstraße 15a

10587 Berlin

Członkowie Zarządu Bastian Siebers (Przewodniczący), Alexandra Szarmach

1.2 Kontakt z Flaconi mogą Państwo nawiązać w następujący sposób:

E-mail: [email protected]

Telefon: +48 22 1168299*

*Od poniedziałku do piątku z godz. 09.00 do 16.30

1.3 Administratorem Sklepu oraz właścicielem domena www.flaconi.pl jest Flaconi.

1.4 Dokonywanie transakcji zakupowych i dostaw odbywa się wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu sklepu internetowego („Regulamin”). Przetwarzanie danych osobowych uregulowane jest w odrębnej Polityce Prywatności, dostępnej pod tym linkiem.

1.5 Definicje

(1) "Klientami" w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: (1) osoby fizyczne; albo działające przez osobę umocowaną (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usług oraz umowy sprzedaży, a takżeokazać taką zgodę na każde żądanie Administratora. Weryfikacja wieku i zgody na korzystanie ze Sklepu może być przeprowadzona w szczególności w przypadku złożenia zamówienia o wyższej wartości, według uznania Administratora.

(2) "Konsumentami" w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

(3) „Konto” w rozumieniu niniejszego Regulaminu to usługa elektroniczna stanowiąca oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie.

1.6 Wgląd do naszego Regulaminu uzyskają Państwo na stronie www.flaconi.pl w zakładce "Regulamin". Ponadto mogą Państwo wydrukować Regulamin lub zapisać lokalnie, klikając tutaj.

1.7 Wskazówki prawne dotyczące alternatywnego rozstrzygania sporów w państwach członkowskich UE

Komisja Europejska utworzyła platformę dla celów pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje ona konsumentom możliwość wyjaśniania sporów związanych z zamówieniami internetowymi bez konieczności włączania sądu. Platforma służąca rozstrzyganiu sporów dostępna jest pod zewnętrznym linkiem www.ec.europa.eu/consumers/odr. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowych: [email protected]

1.8 Różnice zdań dotyczące świadczonych przez nas usług pragniemy zawsze rozstrzygać polubownie na drodze pozasądowej. Konsument ma zawsze prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym dla niego sądem powszechnym.

2. Warunki techniczne

Do celów korzystania ze Sklepu, tzn. oglądania i zamawiania towarów potrzebne są:

a) urządzenie końcowe z odpowiednim dostępem do internetu i aktualną przeglądarką,

b) aktywne konto mailowe (e-mail),

c) aktywowane „ciasteczka”.

3. Usługi i Rejestracja

3.1 Administrator świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:

a) Konto,

b) umożliwianie Klientom składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

d) umożliwienie Klientom korzystania z usług koszyka;

e) umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu;

f) newsletter.

3.2 W celu korzystania z funkcjonalności Konta powinni Państwo dokonać rejestracji (założyć Konto) i zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

3.2 Państwa dane wprowadzone w trakcie rejestracji powinny być uaktualniane w razie zmian. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za podawanie aktualnych, prawdziwych i kompletnych danych.

3.3 Podczas rejestracji wprowadzają Państwo swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania/dostawy i hasło. Hasło powinno być wystarczająco złożone. Potwierdzenie rejestracji następuje bezpośrednio po wysłaniu zgłoszenia. Mają Państwo obowiązek zachowywania poufności danych logowania do Konta w celu ich ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

3.4 Konto Klienta jest nieprzenoszalne i może być wykorzystywane wyłącznie przez Państwa osobiście i do celów niekomercyjnych.

3.5 Mogą Państwo posiadać tylko jedno konto. Konta podwójne będą przez nas usuwane.

3.6 Konto umożliwia wgląd w zamówienia oraz ich aktualny status, a także daje możliwość zarządzania danymi adresowymi, płatnościami i ustawieniami newslettera. Konto pozwala na dodawanie produktów do listy życzeń („wish list”).

3.7 Korzystanie z usługi newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a) udostępnienie co najmniej adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;

b) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Administratora na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter).

Jeżeli Klient potwierdzi życzenie otrzymywania newslettera po jego otrzymaniu, wówczas zapiszemy wskazany adres mailowy, czas zgłoszenia i zastosowany przy zgłoszeniu adres IP, przechowując go aż do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera. Zapisanie adresu e-mailowego służy wyłącznie celowi wysyłania newslettera i potwierdzeniu zgłoszenia. Klient może w dowolnym czasie odwołać przesyłanie newslettera. Stosowny link służący odwołaniu wysyłania newslettera znajduje się w każdym wysyłanym newsletterze. Wystarczające będzie oczywiście również powiadomienie, skierowane na podane wyżej względnie w treści newslettera dane kontaktowe (np. za pośrednictwem e-maila lub listownie).

4. Zawarcie umowy

4.1 Zamówienie może zostać złożone przez osobę posiadającą Konto, jak i w ramach zakupów bez rejestracji.

4.2 Produkty oraz ceny pokazywane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Z uwagi na charakter działalności Sklepu cena i asortyment może ulec zmianie w każdym czasie z wyjątkiem potwierdzonych zamówień.

4.3 Zamówienie może obejmować jedynie ilości przyjęte dla użytku osobistego. Oznacza to maksymalną liczbę pięciu (5) egzemplarzy tego samego produktu w koszyku. Maksymalna łączna liczba artykułów w koszyku przypadająca na jedno zamówienie wynosi 15. Ponowne zamówienia w celu obejścia tego ograniczenia nie są dopuszczalne.

4.4 Wybrane towary zbierane są w koszyku. Po podaniu danych dotyczących danych identyfikujących Klienta, wskazania formy zapłaty i wysyłki, klikając przycisk "Kup teraz" składają Państwo wiążącą ofertę zakupu artykułów zawartych w koszyku. Przed złożeniem wiążącej oferty mają Państwo możliwość sprawdzenia prawidłowości Państwa danych i ewentualnego skorygowania. Wpływ zamówienia potwierdzamy bezpośrednio po jego wysłaniu przez Państwa w formie automatycznie wygenerowanego e-maila potwierdzającego. Powyższy e-mail nie stanowi jednak jeszcze wiążącego przyjęcia oferty, służy jedynie do poinformowania Państwa o technicznie prawidłowym przekazaniu zamówienia.

4.5 Po weryfikacji dostępności zamówionego asortymentu otrzymają Państwo email przyjmujący ofertę w całości lub w części. Zastrzegamy sobie możliwość nieprzyjęcia oferty, jeżeli nie posiadamy zamówionego asortymentu lub jeżeli uległa zmianie cena. Z chwilą otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie oferty przez Flaconi dochodzi do zawarcia wiążącej umowy sprzedaży.

4.7 Warunkiem realizacji zamówienia jest jego prawidłowe opłacenie.

4.6. O wysyłce zostaną Państwo powiadomieni kolejnym e-mailem. Do bieżących zamówień mają Państwo wgląd na swoim Koncie klienta. E-mail potwierdzający wysyłkę złożonego zamówienia stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia wiążącej umowy sprzedaży obejmującej produkty objęte zamówieniem, zgodnie z otrzymaną wiadomością e-mail.

4.8 Uzyskanie przez nas wiarygodnej informacji o komercyjnym charakterze Państwa działalności lub

komercyjnej odsprzedaży zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów stanowi podstawę do wypowiedzenia zawartej z Państwem umowy na świadczenie usługi Konta, w wyniku czego nie będą mogli dalej Państwo korzystać ze Sklepu.

5. Dostępność, ceny

5.1 Nie mamy obowiązku utrzymywania ciągłej dostępności naszej oferty. Nie ponosimy odpowiedzialności związanej z niemożliwością świadczenia, w szczególności w przypadku czasowego lub stałego braku określonych produktów w naszych stanach magazynowych.

5.2 Ceny, które widzą Państwo w Sklepie, są cenami wyrażonymi w polskich złotych i są cenami brutto (z VAT).

5.3 Zamówione produkty powinny zostać Państwu dostarczone w terminie wskazanym w trakcie składania zamówienia (o ile takie terminy zostały wskazane). Terminy te mają jedynie charakter szacunkowy, zaś Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia. W razie wystąpienia znacznego opóźnienia w dostawie zamówienia, otrzymają Państwo informację email.

6. Zapłata, dostawa

6.1 Zapłata ceny za zamówienie może zostać dokonana za pośrednictwem systemu Przelewy24 (P24), karty kredytowej albo systemu Klarna AB. Sposób zapłaty określają Państwo na nowo przy każdym zamówieniu.

6.2 W przypadku niepotwierdzenia przez nas zamówienia zgodnie z ust. 4.5 cała kwota zostanie niezwłocznie zwrócona w sposób, w jaki dokonaliście Państwo płatności.

P24

6.3 W przypadku korzystania z systemu płatności zewnętrznego usługodawcy, takiego jak P24, zobowiązani są Państwo do przestrzegania jego regulaminu.

6.4 Po wybraniu systemu P24 zostaną Państwo przekierowani na dedykowaną stronę internetową, gdzie mają Państwo możliwość wyboru swojego banku. W następnym kroku należy zalogować się do bankowości online i potwierdzić płatność. Cała operacja odbywa się w ramach bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL, zapewniającego ochronę stron internetowych i poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Połączenie SSL gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu zapłaty przekierowywani są Państwo z powrotem na stronę Sklepu, zaś Państwa zamówienie kierowane jest do realizacji.

Karta kredytowa: Visa lub Mastercard

Klarna AB

6.5 Akceptujemy płatności dokonywane wyłącznie z rachunków na terytorium Unii Europejskiej. W żadnym przypadku nie ponosimy kosztów transakcji pieniężnych po Państwa stronie.

6.6 Zamówienia dostarczamy wyłącznie na adresy w Polsce. Aktualne koszty wysyłki na terytorium Polski są Państwu prezentowane w toku składania zamówienia.

6.7 Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia się stanu towarów w sprzedaży wysyłkowej przechodzi na nabywcę z chwilą ich dostarczenia do nabywcy lub na ręce wyznaczonego przez niego odbiorcy, niezależnie od tego, czy wysyłka została zabezpieczona czy też nie.

6.8 Jesteśmy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych, jeżeli nie jest to do dla Klienta uciążliwe. O fakcie realizacji zamówienia w ramach dostawy częściowej Klient zostanie poinformowany mailowo. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje realizacji zamówienia w częściach, jest uprawniony do anulowania zamówienia.

6.9 Jeżeli korzystają Państwo z ustawowego odstąpienia od umowy, ponosimy zwyczajowe koszty wysyłki zwrotnej.

7. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu szczegółowo opisane niżej ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

-Początek pouczenia o prawie odstąpienia od umowy-

7.1 Prawo odstąpienia od umowy

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy obowiązuje przez okres czternastu dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, przejęła towary w posiadanie, o ile zamówili Państwo jeden lub większą liczbę towarów w ramach jednego zamówienia, a towar, względnie towary, dostarczane są w całości. Jeżeli zamówili Państwo więcej towarów w ramach jednego zamówienia, a towary dostarczane są oddzielnie, bieg terminu wykonania prawa odstąpienia rozpoczyna się dopiero z chwilą, gdy Państwo lub wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, przejęła ostatni towar lub ostatnią wysyłkę częściową lub ostatnią sztukę w posiadanie w ramach jednego zamówienia.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy powinni Państwo powiadomić nas, tj.

Pisemnie na adres:

Flaconi GmbH

Franklinstraße 15a

10587 Berlin

albo

Emailem: [email protected]

w formie jednoznacznego oświadczenia (przesłanego np. drogą pocztową lub e-mailem) o Państwa decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy (zamówienia). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie ma takiego obowiązku.

Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie powiadomienia o wykonaniu prawa odstąpienia przed jego upływem.

Wzór formularza odstąpienia znajdą Państwo tutaj.

7.2 Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy będziemy zobowiązani do zwrotu ceny wraz z zapłaconymi kosztami dostawy włącznie, chyba, że wybrana przez Państwo forma dostawy była niestandardowa, niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania od Państwa oświadczenia o odstąpieniu. Nasz zwrot nastąpi w tych samych środkach płatniczych, jakich użyli Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie naliczymy Państwu żadnych opłat z tytułu powyższego zwrotu.

Towary podlegające odstąpieniu powinny zostać do nas odesłane bądź przekazane na wyżej podany adres niezwłocznie, w każdym przypadku najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpienia od nas dotarło. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli towary zostaną przez Państwa wysłane przed upływem tego terminu. Koszty zwrotu towarów ponoszone są przez nas. Do czasu otrzymania towaru albo otrzymania potwierdzenia nadania możemy wstrzymać zwrot ceny.

Zwrotowi nie podlegają towary używane, rozpakowane lub w inny sposób uszkodzone.

7.3 Odstąpienie od umowy kalendarza adwentowego

Niezależnie od punktu 7.1 naszego regulaminu, w przypadku kalendarza adwentowego flaconi obowiązuje następująca odmienna regulacja: Kalendarz adwentowy Flaconi zawiera produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względów zdrowotnych i higienicznych. Twoje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 7.1 naszego regulaminu z wyżej wymienionych powodów nie obowiązuje, jeśli plomba zostanie usunięta lub uszkodzona po dostawie. Nasze dobrowolnie przyznane rozszerzone prawo do zwrotu nie dotyczy zakupu kalendarza adwentowego flaconi. Niezależnie od tego, Twoje prawa ustawowe, w tym ustawowe prawa gwarancyjne, nadal istnieją bez ograniczeń.

-Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od umowy-

8. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje do momentu pełnej zapłaty naszą własnością.

9. Prawa z tytułu rękojmi i reklamacje

9.1 Przysługują Państwu prawa z rękojmi za wady towarów.

9.2 Niezależnie od powyższego maja Państwo prawo składać reklamacje co do zgodności otrzymanych towarów z umową na adres mailowy: [email protected].

9.3 Wszelkie reklamacje rozpatrzymy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi z naszej strony oznacza uznanie reklamacji.

10. Recenzje Klientów

10.1 Mają Państwo możliwość oceniania i wyrażania opinii dotyczących poszczególnych produktów. Państwa opinia dotycząca konkretnego produktu zostanie zamieszczona z imieniem, Państwa miastem i datą jej wyrażenia. Państwa adres e-mailowy nie zostanie opublikowany. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści. Zamieszczane przez Państwa treści nie mogą naruszać praw osób trzecich ani przepisów prawa. Publikowanie linków w komentarzach jest niedozwolone. Nie przysługują Państwu roszczenia o przechowywanie lub publikowanie zamieszczanych przez Państwa treści. Klient jest odpowiedzialny za treść publikowanych opinii. Jeżeli stwierdzimy, że opinia narusza prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, będziemy uprawnieni do usunięcia opinii i rozwiązania wiążącej nas umowy o świadczenie usług.

10. 2 Z chwilą zamieszczenia ocen i opinii udzielają Państwo firmie Flaconi niewyłącznej, bezpłatnej licencji, na okres co najmniej 5 lat z prawem do automatycznego przedłużenia na czas nieokreślony (w przypadku braku sprzeciwu Klienta) na wykorzystywanie tych treści bądź ich części na całym świecie na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie metodą analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, ładowanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, wynajem, dzierżawa, publiczne ujawnianie w miejscu i czasie wybranym przez Flaconi, ogłaszanie, nadawanie w ramach audycji, powtórka, odtwarzanie, umieszczanie w bazach danych, wykorzystywanie ocen i opinii w celach reklamowych Flaconi oraz publiczna prezentacja ocen i opinii . Flaconi ma prawo udzielania dalszych licencji w odniesieniu do ocen i opinii na tych samych warunkach. Usunięcie konta nie wywołuje skutków dla ważności powyższej licencji. Flaconi przysługuje prawo używania imienia, pod którym przesyłane są Państwa opinie .

11. Kupony rabatowe

Kupony rabatowe to kupony z określonym okresem ważności, które oferujemy w ramach kampanii reklamowych. Kuponów rabatowych nie można nabyć odpłatnie. Mogą być wykorzystane w Sklepie i wyłącznie w podanym okresie. Możemy wyłączać z akcji kuponowych poszczególne marki lub artykuły. Kupony rabatowe realizowane są w ramach zamówienia tylko jeden raz. Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu. Refundacja ewentualnej reszty kwoty kuponu z przyczyn administracyjnych nie jest możliwa. Kupon rabatowy mogą Państwo zrealizować jedynie przed zakończeniem procedury zamówienia. Jego późniejsze rozliczenie jest niemożliwe. Nie wypłacamy wartości kuponu rabatowego w gotówce ani nie podlega ona oprocentowaniu. Jeżeli wartość kuponu nie wyczerpuje wartości zamówienia, kwota różnicy może zostać pokryta zapłatą w oferowanej formie. Kupon rabatowy nie podlega refundacji w przypadku zwrotu towaru w całości lub części, o ile został przyznany w ramach akcji promocyjnej, bez wykonania świadczenia zwrotnego. Nie przysługuje Państwu prawo przenoszenia kuponów rabatowych na osoby trzecie lub ich zbywania na rzecz osób trzecich. Nie przysługuje prawo łączenia kuponów rabatowych.

12. Prawa autorskie i prawa do znaku towarowego

Zwracamy uwagę na fakt, że treści zamieszczane przez Sklep, w szczególności zdjęcia, ilustracje i opisy, objęte są w szerokim zakresie prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi lub prawami do znaku towarowego. Wykorzystywanie tych treści w sposób wykraczający poza wyszukiwanie lub zakupy w Sklepie może stanowić naruszenie praw osób trzecich lub praw firmy Flaconi i wywoływać skutki prawne, takie jak roszczenia o zaniechanie i roszczenia odszkodowawcze.

13. Prawo właściwe

Umowa pomiędzy Państwem a Flaconi podlega prawu polskiemu. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. nie mają zastosowania. Powyższe dotyczy ewentualnych innych umów międzynarodowych, także po ich włączeniu do prawa polskiego.

14. Właściwość sądu

Dla osób prawnych i przedsiębiorców właściwym sądem jest sąd siedziby Flaconi (Berlin). Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do Konsumentów. Powództwo Konsumenta może zostać także wytoczone przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania Konsumenta. Powództwo przeciwko Konsumentowi wytaczane jest przed sądami państwa członkowskiego, na którego terytorium Konsument ma miejsce zamieszkania.

15. Zmiany Regulaminu

Jesteśmy uprawnieni do zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, do których w szczególności należy zaliczyć:

a) zmianę przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmianę sposobu świadczenia usług spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c) zmianę zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Administratora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

O zmianach Regulaminu będą Państwo informowani na stronie Flaconi.pl. W przypadku posiadania konta Klienta będą Państwo dodatkowo informowani wiadomością mailową wysłaną na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Każdorazowa zmiana Regulaminu staje się wiążąca, jeżeli w terminie 14 dni od chwili otrzymania informacji o zmianie Regulaminu nie skorzystacie Państwo z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przez Klienta przed zmianą Regulaminu.

16. Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub stało się nieważne, nie naruszy to ważności umowy w pozostałej części. W miejsce postanowienia nieważnego wstąpi właściwa regulacja ustawowa. Powyższe dotyczy także zagadnień nieuregulowanych w treści umowy.

Stan: czerwiec 2020 r.