Darmowa Wysyłka Od 129 Zł
Do 2 Darmowych Próbek
Certyfikowany Sprzedawca
Prawo Zwrotu W Ciągu 120 Dni
Darmowa Wysyłka Od 129 Zł

Polityka prywatności

Przedmiotowa Polityka prywatności określa procedurę przetwarzania Państwa danych osobowych udostępnianych nam podczas wizyty na naszej witrynie internetowej https://www. flaconi.pl i zbieranych przez Flaconi Onlineshop (zwanego w dalszej treści: „Sklepem internetowym“), jak również zasad ich zabezpieczania i przysługujących Państwu w tym zakresie praw.

1 Przedstawiciel / osoba kontaktowa i Administrator

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych, stosownie do Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)] jest:

Flaconi GmbH Franklinstraße 15a D-10587 Berlin (zwana w dalszej treści „my“ lub „nas“) e-mail: [email protected]

Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych: Maximilian Hartung eDSB – Datenschutzbeauftragter SECUWING GmbH & Co. KG | Agencja Ochrony Danych Osobowych Frauentorstraße 9 86152 Augsburg | Niemcy e-mail: [email protected]

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zagadnień ochrony danych osobowych w powiązaniu z naszą ofertą internetową lub z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą się Państwo w każdej chwili zwracać również do nas, kierując zapytania na adres: [email protected].

1.2 Państwa dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych RODO jak również innych aktów prawnych, znajdujących zastosowanie.

1.3 W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych

2.1 Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.

2.2 Rejestracja. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, zbieranych przez Administratora w procesie Rejestracji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa wyraźna zgoda na przetwarzania tych danych, udzielana podczas zakładania w sklepie internetowym konta użytkownika. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

2.3 Konto użytkownika. Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora Państwa adresu e-mailowego oraz Państwa numeru telefonu na potrzeby przesyłania Państwu informacji handlowych, w tym Newsletterów Spółki, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa wyraźna zgoda udzielona przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.

2.4 Zakupy w Sklepie Internetowym. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora w trakcie dokonywania przez Państwa zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym podczas składania przez Państwa zamówień, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji przez Administratora tej Umowy na Państwa rzecz. Możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest dodatkowo poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki prywatności. Dane osobowe, zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym integrowane są z Państwa danym osobowymi, zbieranymi w ramach Konta klienta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

2.5 Kontakt z Administratorem. Mają Państwo możliwość kontaktowania się z nami, korzystając z adresu: [email protected]. W związku z powyższym oprócz Państwa Danych kontaktowych przetwarzać będziemy również treści przekazanych przez Państwa powiadomień i komunikacji z nami. Powołane wyżej dane przetwarzać będziemy wyłącznie celem komunikowania się z Państwem. Podstawę prawną powołanego wyżej przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.6 Newslettery.

a) Jeżeli wyrazicie Państwo na to odrębną zgodę, to Państwa dane osobowe (adres e-mailowy, numer telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat towarów lub Administratora, w tym Newsletterów, przesyłanych na podany procesie Rejestracji adres e-mailowy. Podstawę prawną powołanego wyżej przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda, wyrażona stosownie do treści art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mają Państwo przy tym możliwość zrezygnowania w każdym czasie z przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (na adres mailowy).

b) W zakresie zamawiania naszego Newslettera stosujemy tak zwany model Double Opt-In, tj. podejmiemy przesyłanie Państwu drogą mailową naszego Newslettera dopiero wówczas, gdy w skierowanej do Państwa naszej wiadomości mailowej potwierdzicie Państwo poprzez kliknięcie zawartego w niej linku aktywującego, iż chcecie otrzymywać nasze Newslettery. Jeżeli potwierdzicie Państwo życzenie otrzymywania Newslettera po jego otrzymaniu, wówczas zapiszemy Państwa adres mailowy, czas zgłoszenia i zastosowany przy zgłoszeniu adres IP, przechowując go aż do czasu Państwa rezygnacji z otrzymywania Newslettera. Zapisanie adresu e-mailowego służy wyłącznie celowi wysyłania do Państwa Newslettera i potwierdzeniu Państwa zgłoszenia. Możecie Państwo w dowolnym czasie odwołać przesyłanie Newslettera. Stosowny link służący odwołaniu wysyłania Newslettera znajduje się w każdym wysyłanym Newsletterze. Wystarczające będzie oczywiście również powiadomienie, skierowane na podane wyżej względnie w treści Newslettera dane kontaktowe (np. za pośrednictwem e-maila lub listownie).

c) W naszym Newsletterze stosujemy ogólnie praktykowane na rynku technologie, za których pomocą mogą być mierzone interakcje z Newsletterem (np. otwieranie e-maila, wybierane kliknięciem linki). Dane te wykorzystujemy w formie pseudonimowej w celu dokonywania ogólnych ocen statystycznych jak również na potrzeby optymalizacji i dalszego rozwijania zamieszczanych przez nas treści oraz dla celów komunikacji z Klientami. Odbywa się to przy użyciu małych elementów graficznych, osadzonych w wiadomościach (tzw. pikseli). Dane zbierane są wyłącznie w formie pseudonimowanej, tak więc adresy ID nie są w żaden sposób łączone z Państwa innymi danymi osobowymi i jakakolwiek możliwość powiązania z określoną osobą jest wykluczona. Podstawę prawną powołanego wyżej przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tak określone przetwarzanie danych oparte jest na naszych uzasadnionych interesach. Chcemy w ten sposób optymalizować i rozwijać prezentowane przez nas treści oraz komunikację z Klientami.

d) Jeżeli nie życzą sobie Państwo analizowania Państwa zachowań użytkownika, mogą Państwo zrezygnować z dostarczania Newslettera lub dokonać standardowej dezaktywizacji grafik w Państwa programie e-mailowym. Dokładniejsze informacje w tym zakresie znajdą Państwo w instrukcjach dotyczących Microsoft Outlook oraz Mozilla Thunderbird. Za pośrednictwem naszych Newsletterów pragniemy w miarę możliwości dzielić się z naszymi Klientami wszelkimi istotnymi dla nich informacjami i starać się o jak najlepsze zrozumienie, co jest dla naszych czytelników naprawdę interesujące. Dane służące do interakcji prowadzonych z pomocą naszych Newsletterów przechowywane są w pseudonimowej formie przez 30 dni a następnie całkowicie anonimizowane.

2.7 Ocena produktów i ocena naszej Obsługi Klienta.

a) Po upływie kilku dni od dokonania zakupu wzgl. od nawiązania kontaktu z naszą Obsługą Klienta, przesyłamy Państwu e-mail umożliwiający dokonanie oceny produktów i naszej usługi. Podstawę prawną powołanego wyżej przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tak określone przetwarzanie danych oparte jest na naszych uzasadnionych interesach. W oparciu o przekazaną przez Państwa ocenę pragniemy optymalizować i rozwijać naszą paletę produktów, naszą Obsługę Klienta oraz naszą komunikację z Klientami. Bezpośrednim celem naszych e-maili, umożliwiających dokonanie oceny, jest uzyskanie możliwości stwierdzenia poziomu zadowolenia Klientów z nabytych przez nich produktów i z naszej Obsługi Klienta.

b) Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania w przyszłości naszych ankiet dotyczących oceny dokonanego przez Państwa zakupu lub naszej Obsługi Klienta, mogą Państwo zrezygnować z ich otrzymywania. Stosowny link dotyczący rezygnacji zawarty jest w każdym e-mailu. Wystarczające będzie oczywiście również powiadomienie, skierowane na podane wyżej względnie w treści e-maila dane kontaktowe (np. za pośrednictwem e-maila lub listownie).

2.8 Konkursy z nagrodami.

a) Jeżeli zdecydują się Państwo na uczestniczenie w organizowanych przez nas konkursach z nagrodami, to będziemy Pastwa z reguły prosić o podanie nam nazwiska i adresu mailowego. Podstawę prawną powołanego wyżej przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

b) Powołane wyżej dane przetwarzać będziemy w tym celu, aby w razie wygranej móc Państwa o niej poinformować oraz aby zapewnić, iż każdy z uczestników bierze w konkursie udział tylko jeden raz. W niektórych konkursach z nagrodami mogą być ewentualnie w pojedynczych przypadkach niezbędne dodatkowe informacje (jak np. podanie wieku uczestnika itp.). W takich przypadkach będą Państwo informowani o niezbędnych danych, jakie należy podać, bezpośrednio w ramach ogłaszania danego konkursu.

2.9 Badanie rynku i badanie opinii publicznej

Państwa danych używamy ponadto również dla celu badań rynku i opinii publicznej. Oczywiście z danych tych korzystamy wyłącznie w całkowicie zanonimizowanej formie dla celów statystycznych i wyłącznie na potrzeby Flaconi GmbH. Państwa odpowiedzi, udzielone w ramach przeprowadzonych ankiet, nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim ani też publikowane. Odpowiedzi udzielone w naszych ankietach zapisywać będziemy w sposób nie powiązany z Państwa adresem mailowym ani też z jakimikolwiek innymi danymi osobowymi. Mogą Państwo w wybranym dowolnie momencie wyrazić swój sprzeciw co do wykorzystywania danych dla celów badania rynku i opinii publicznej, zarówno w całości jak i w odniesieniu do określonych czynności, przy czym nie powstaną z tego tytułu żadne koszty wykraczające poza koszty przesyłki, określone w taryfach bazowych. Wystarczające będzie w tym zakresie powiadomienie w formie tekstowej skierowane na podane wyżej dane kontaktowe (np. za pośrednictwem maila, faksu lub listownie). Stosowny link dotyczący rezygnacji/sprzeciwu znajdą Państwo oczywiście również w każdej ankiecie.

3 Dane przetwarzane automatycznie i profile użytkowników.

3.1 Administrator przetwarza podawane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe oraz zbierane automatycznie informacje dotyczące sposobu użytkowania naszej strony internetowej (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu bezpośredniego marketingu produktów lub usług Administratora jak również w celu optymalizacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i indywidualnego użytkowania funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Na podstawie danych sporządzane są profile użytkowników z użyciem pseudonimów. Takie profile służą do analizy zachowań użytkowników a tym samym do doskonalenia i kształtowania naszej oferty odpowiednio do ich potrzeb.

3.2 W tym celu stosujemy Cookies, które umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej. O ile odwiedzający nie udzieli uprzednio swej wyraźnej zgody, profile użytkowników nie będą łączone z danymi dotyczącymi posiadacza pseudonimu. W szczególności bezpośrednio po zapisaniu danych adresy IP zmieniane są w sposób uniemożliwiający rozpoznanie, dzięki czemu niemożliwe jest przyporządkowanie profili użytkowników do adresów IP. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych w celu badania zachowania w internecie, dokonując odpowiednich ustawień na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

3.3 Dane są automatycznie przetwarzane w następujący sposób:

a) Dane dotyczące urządzeń i dane dostępu oraz sporządzanie logów Podczas korzystania z naszej strony internetowej zbieramy dane, przekazywane automatycznie przez Państwa przeglądarkę, aby umożliwić Państwu odwiedzanie strony internetowej. Są to w szczególności: • Nazwa domeny internetowej lub adres IP żądającego urządzenia końcowego • Zapytanie o plik Klienta (nazwa pliku i URL) • Kod odpowiedzi http • Data i czas wizyty • Adres wyświetlanej strony internetowej i żądającej strony internetowej Przetwarzanie danych jest konieczne, w celu umożliwienia odwiedzenia strony internetowej oraz zapewnienia trwałego funkcjonowania i bezpieczeństwa naszych systemów. Powołane dane będą ponadto w ww. celach okresowo zapisywane w wewnętrznych logach, celem sporządzania danych statystycznych dotyczących użytkowania naszej strony internetowej, dalszego rozwijania naszej strony internetowej z uwzględnieniem przyzwyczajeń korzystających z niej osób (np. gdy wzrasta udział mobilnych urządzeń końcowych, z pomocą których odwiedzane są nasze strony) i aby ogólnie prawidłowo administrować naszą stroną internetową. Podstawę prawną powołanego wyżej przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informacje zapisane w logach nie zezwalają na dokonanie bezpośredniego powiązania z Państwa osobą. Logi zapisywane są na okres 7 dni a następnie, po dokonaniu ich anonimizacji, archiwizowane.

b) Stosowanie Cookies

Celem realizowania części naszych usług niezbędne jest stosowanie tak zwanych Cookies. Cookie to plik tekstowy, zapisywany na twardym dysku tymczasowo („pliki Cookies sesji“) lub na dłuższy okres („trwałe pliki Cookies“). Cookies nie są stosowane po to, aby wykonywać programy lub ładować wirusy na Państwa komputerze. Głównym celem stosowania Cookies jest przede wszystkim przygotowanie oferty dostosowanej do Państwa potrzeb i zainteresowań i umożliwienie korzystania z serwisu w możliwie najbardziej oszczędny czasowo sposób. Większość przeglądarek ustawiona jest standardowo w sposób akceptujący Cookies. Jednakże mogą Państwo dopasować ustawienia swej przeglądarki w taki sposób, aby zapisywanie Cookies było przez nią odrzucane lub aby były one zapisywane dopiero po wcześniejszym wyrażeniu zgody. Jeżeli odrzucicie Państwo możliwość zapisywania Cookies, wówczas nie wszystkie nasze oferty będą funkcjonowały bez zakłóceń. Stosujemy Cookies, aby móc w indywidualny sposób kształtować i optymalizować przekazywane Państwu jako użytkownikowi treści. Stosujemy w większości Cookies sesji, kasowane wraz z zakończeniem pracy przeglądarki. Cookies sesji są wówczas stosowane celem autentyfikacji logowania i równoważenia obciążenia. Trwałe pliki Cookies stosujemy przykładowo aby zapisywać Państwa ustawienia językowe lub aby zaznaczyć, iż pokazano Państwu informację zmieszczoną na naszej stronie internetowej – tak iż przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej nie będzie ona ponownie pokazywana. Trwałe pliki Cookies kasowane są automatycznie po upływie wyznaczonego czasu, którego długość może być różna, w zależności od rodzaju Cookie. Informacje dotyczące aktywacji i dezaktywacji Cookies mogą Państwo uzyskać na stronach internetowych operatorów przeglądarek. Podstawę prawną powołanego wyżej przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tak określone usługi serwisowe oparte są na naszych uzasadnionych interesach. W ten sposób pragniemy umożliwić Państwu bardziej komfortowe i zindywidualizowane użytkowanie naszej strony internetowej.

c) Dokonywanie analiz oraz podejmowanie działań promocyjnych i reklamowych

Aby doskonalić naszą stronę internetową stosujemy różnorodne technologie służące do analizowana zachowań użytkowników i dokonywania oceny wiążących się z tym danych. Do pozyskiwanych danych mogą zaliczać się w szczególności: adres IP urządzenia końcowego, data i godzina dostępu, numer identyfikacyjny Cookies, identyfikator mobilnych urządzeń końcowych jak również dane techniczne przeglądarki oraz system operacyjny. zebrane dane zapisywane są jednak wyłącznie w formie pseudonimowej, tak iż jakiekolwiek przyporządkowanie ich do konkretnej osoby staje się niemożliwe. Dane te są również przetwarzane w celach marketingowych, tak aby można było przekazywać Państwu przekazy reklamowe w zindywidualizowanej formie. Podstawę prawną powołanego wyżej przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tak określone przetwarzanie danych oparte jest na naszych uzasadnionych interesach. Pragniemy tym sposobem zapewnić Państwu z jednej strony bardziej komfortowe i zindywidualizowane użytkowanie naszej strony internetowej a z drugiej strony spersonalizowaną i „uszytą na miarę” reklamę. Pod tym linkiem znajdą Państwo informacje dotyczące stosowanych przez nas rozwiązań technicznych oraz ich dostawców. operatorów.

4 Okres przechowywania danych

4.1 Zasadniczo przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne celem wypełnienia tych obowiązków umownych lub ustawowych, dla których realizacji dane te zbieraliśmy. Po upływie tego okresu dane te są przez nas niezwłocznie kasowane, chyba że są nam one niezbędne do upływu ustawowego okresu przedawnienia w celach dowodowych w odniesieniu do roszczeń cywilnoprawych lub z uwagi na ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania danych.

4.2 Dla celów dowodowych mamy obowiązek przechowywania danych umownych jeszcze przez okres trzech lat od zakończenia roku, w którym dobiegają końca nawiązane z Państwem stosunki handlowe. Ewentualne roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie ustawowego okresu przedawnienia najwcześniej w tym okresie.

4.3 Również po upływie tego okresu musimy przechowywać częściowo Państwa dane dla celów księgowych. Jesteśmy do tego zobowiązani na mocy ustawowych obowiązków dokumentacyjnych, mogących wynikać z przepisów niemieckiego Kodeksu handlowego, niemieckiej Ordynacji podatkowej, niemieckiego Prawa bankowego, niemieckiej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Wyznaczone tam okresy przechowywania dokumentów wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

5 Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

5.1 Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają każdorazowo ze zgody udzielonej przez Klienta wzgl. z przepisów prawa i są odpowiednio dostosowywane w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w sklepie Internetowym lub w ramach pozostałych kanałów komunikacji z Klientem.

5.2 Aby zapewnić ochronę interesów osób, których dane dotyczą, Administrator dokłada szczególnej staranności, zapewniając w szczególności, iż zbierane przez niego dane przetwarzane są: • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby której dane te dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’); • adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”); • prawidłowo, a w razie potrzeby również z zachowaniem obowiązku aktualizowania danych osobowych („prawidłowość”); • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”); • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność“).

5.3 Podają Państwo następujące dane osobowe:

• w procesie rejestracji w Sklepie internetowym: płeć, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail; • w trakcie dokonywania zakupu produktów lub usług oferowanych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, płeć, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące warunków dostawy i płatności, zamówionych towarów w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji Umowy, dokonywania wzajemnych rozliczeń jak również podejmowania na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy.

5.4 Mogą Państwo również nie podać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może odmówić przyjęcia Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych oferowanych w Sklepie Internetowym towarów lub usług, mogą być Państwo poproszeni o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres tych dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepu Internetowego.

5.5 Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

• składanie zamówień, • zawarcie i realizacja Umowy, • rozliczenie sprzedaży, ewentualnych reklamacji oraz archiwizacja, • bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami, • realizacja działań marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, • za wyrażoną odrębnie zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Administratora (w formie Newslettera).

5.6 Możliwi odbiorcy Państwa danych osobowych:

• pracownicy, współpracownicy Administratora, • inne podmioty, uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, • o ile wybieracie Państwo w Sklepie Internetowym dostawę Przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane przez siebie Państwa dane osobowe wybranemu usługodawcy, przewoźnikowi lub pośrednikowi, realizującemu przesyłki na zlecenie i w imieniu Administratora, bezpośrednio realizującemu na rzecz Administratora zawartą z Państwem Umowę, a więc tym samym wyłącznie celem należytej realizacji Umowy, • o ile wybieracie Państwo w Sklepie Internetowym sposób płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane przez siebie Państwa dane osobowe wybranemu usługodawcy, obsługującemu ww. płatności w Sklepie Internetowym, jako usługodawcy, realizującemu bezpośrednio na rzecz Administratora zawartą z Państwem Umowę, a więc tym samym wyłącznie celem należytej realizacji Umowy, • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora.

5.7 Usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązani są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności do nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Spółka przekaże Państwu na wyrażone przez Państwa życzenie szczegółową informację o Usługodawcy, któremu powierzyła przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, Spółka zapewni w tym trybie także dostęp do aktualnych i szczegółowych informacji o wykorzystywanych lub udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez nieuprawnione osoby trzecie, danych osobowych, przesyłanych przez Państwa drogą elektroniczną.

5.8 Państwa dane osobowe, podawane przy składaniu zamówień, będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem Umowy (np. przyjmowanie Zamówień). Mogą Państwo również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Spółka może nie być w stanie przyjąć Zamówienia względnie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług oferowanych w Sklepie Internetowym, mogą być Państwo poproszeni o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepu Internetowego.

5.9Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Po podaniu swoich danych mogą Państwo złożyć zlecenie płatności za pośrednictwem danego dostawcy. Aby móc zrealizować płatność, w szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez firmę Wirecard AG z siedziba w Aschheim (85609), Niemcy, Einsteinring 35, dotyczące metody płatności kartą można znaleźć na stronie www.wirecard.com (https://www.wirecard.com/privacy-policy). Płatności online w formie przelewu obsługuje PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.przelewy24.pl (https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjnyakceptant).

6 Sposoby zbierania danych osobowych

6.1 Podczas Państwa wizyty na Stronie Internetowej, zbierane są w sposób automatyczny dane informatyczne dotyczące takiej wizyty, w tym w szczególności: a) adres IP, b) rodzaj systemu operacyjnego, c) rodzaj / typ przeglądarki. Sama wizyta w Sklepie internetowym nie wymaga podawania jakichkolwiek innych informacji ani też danych osobowych.

6.2 Zbieranie innych danych odbywa się na zasadach dobrowolności oraz w inny sposób, przykładowo za pośrednictwem formularza zamówienia, poczty e-mail, poprzez formularz zgłoszeniowy na otrzymywanie Newslettera i wyłącznie wtedy, gdy są Państwo gotowi przekazać nam te dane, np. w celu realizacji Państwa zamówienia lub wyrażenia zgody na otrzymywanie Newsletterów . Za pomocą tych środków mogą Państwa przekazywać nam swoje dane osobowe, takie jak np.:

a) płeć, b) imię i nazwisko, c) adres e-mailowy, d) numer telefonu, e) adres zamieszkania.

7 Bezpieczeństwo w Internecie

7.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych Danych Osobowych adekwatnie do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem/przywłaszczeniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.2 Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi wprowadzając w stosownych przypadkach:

• szyfrowanie danych osobowych, • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych, • zdolność do szybkiego przywracania dostępu do danych osobowych w razie incydentu fizycznego lub technicznego, • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych stosowanych celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.

8 Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy aktualne środki techniczne celem zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym w szczególności w celach ochrony Państwa danych osobowych przed zagrożeniami występującymi podczas transmisji danych jak również przed pozyskiwaniem wiedzy o nich przez nieuprawnione osoby trzecie. Środki te są odpowiednio dostosowywane do aktualnego poziomu wiedzy technicznej. Celem zabezpieczenia podawanych przez Państwa na naszej stronie internetowej danych osobowych stosujemy Transport Layer Security (TLS), służący szyfrowaniu wprowadzanych przez Państwa informacji.

9 Przysługujące Państwu prawa

9.1 Każdej osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo:

• dostępu do własnych danych, • sprostowania danych, • usunięcia danych, • ograniczenia przetwarzania danych, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, • wniesienia skargi do organu nadzoru ds. ochrony danych.

9.2 Prawo do odwołania oraz do wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z artykułem 7 ust. 2 RODO przysługuje Państwu w każdym czasie prawo do odwołania udzielonej nam zgody. Wskutek takiego odwołania nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, prowadzonego dotychczas w oparciu o udzieloną nam uprzednio zgodę. Odwołanie takie nie narusza przy tym zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie ww. zgody do czasu odwołania tejże zgody. W zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO, mają Państwo zgodnie z art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, o ile istnieją ku temu przyczyny, wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub gdy sprzeciw taki skierowany jest wobec reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu generalne prawo do wniesienia sprzeciwu, które będzie przez nas realizowane również bez konieczności podawania nam przez Państwa przyczyn tegoż sprzeciwu.

Jeżeli podejmą Państwo decyzję o skorzystaniu z przysługującego Państwu prawa do wniesienia odwołania lub sprzeciwu, wówczas wystarczające będzie dokonanie nieformalnego powiadomienia, skierowanego na podane wyżej dane kontaktowe.

9.3 Celem skorzystania z opisanych wyżej praw mogą Państwo w każdym czasie zwrócić do „Przedstawiciela / osoby kontaktowej i Administratora“ korzystając z podanych w tym rozdziale danych kontaktowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do kompetentnego organu nadzoru ds. ochrony danych. W Berlinie – gdzie znajduje się nasza siedziba – jest to Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit [Berliński pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji] , Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. Alternatywnie mogą się Państwo również zwrócić do organu nadzoru ds. ochrony danych znajdującego się w Państwa miejscu zamieszkania, który to organ skieruje następnie Państwa sprawę do kompetentnego organu.

10 Zmiany w zakresie Polityki Prywatności

Od czasu do czasu aktualizujemy powołaną wyżej Politykę Prywatności, przykładowo wówczas, gdy dokonujemy dostosowania naszej strony internetowej lub gdy następuje zmiana wytycznych ustawowych. Aktualna wersja Polityki Prywatności publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej.

11 Prawo właściwe.

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu niemieckiemu.