Darmowa wysyłka od 129 zł
Do 2 darmowych próbek
Certyfikowany sprzedawca
120 dni na zwrot produktów
Darmowa wysyłka od 129 zł

Postanowienia dotyczące ochrony danych Flaconi GmbH

Polityka prywatności

Flaconi GmbH - status na październik 2023 r.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika naszej strony internetowej, naszych aplikacji oraz innych usług i korzyści o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania przez nas - Flaconi GmbH - jego danych osobowych. We Flaconi bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych i traktujemy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa. Ze względu na nowe technologie i ciągły rozwój strony internetowej mogą zostać wprowadzone zmiany w oświadczeniu o ochronie danych. Dlatego zalecamy regularne zapoznawanie się z naszą polityką prywatności. Niniejszą politykę prywatności można wydrukować lub zapisać, korzystając ze zwykłej funkcji przeglądarki. Niniejszą politykę prywatności można również pobrać i zarchiwizować jako plik PDF, klikając tutaj.

Kto jest za to odpowiedzialny?

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych użytkownika na tej stronie internetowej w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych spoczywa na:


Flaconi GmbH
Franklinstraße 15a
D-10587 Berlin

(zwane dalej "my" lub "nas")
E-mail: [email protected]

Kto jest inspektorem ochrony danych?


Zewnętrznym inspektorem ochrony danych w naszej firmie jest


Maximilian Hartung
eDSB - Inspektor Ochrony Danych
SECUWING GmbH & Co. KG | Datenschutz Agentur
Frauentorstraße 9
86152 Augsburg | Niemcy
eMail: [email protected]

Jak mogę cofnąć zgodę na pliki cookie?

Zgodę na korzystanie z plików cookie można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, wystarczy zmienić swój wybór w "Ustawieniach plików cookie" w stopce naszej witryny internetowej w sekcji "Ochrona danych".

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmują one przede wszystkim informacje umożliwiające wyciągnięcie wniosków na temat tożsamości użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres lub adres e-mail. Dane statystyczne, które gromadzimy na przykład podczas odwiedzania naszej strony internetowej i których nie można powiązać z użytkownikiem, nie są uważane za dane osobowe.

Zasadniczo można korzystać z naszych usług online bez podawania danych osobowych. Korzystanie z niektórych usług może jednak wymagać podania danych osobowych, np. rejestracja lub udział w konkursie. Informacje obowiązkowe są regularnie oznaczone symbolem *. Jeśli użytkownik nie chce przekazać nam wymaganych danych, niestety nie będzie mógł korzystać z odpowiednich usług.

W jakim celu gromadzone są moje dane osobowe?

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika służy początkowo wdrożeniu i przetwarzaniu umowy ramowej między użytkownikiem a Flaconi GmbH (dotyczącej przetwarzania umowy kupna). Dane są wykorzystywane w celu wypełnienia ustawowych obowiązków przechowywania, udzielenia odpowiedzi na zapytanie i obrony prawnej.

Jakie dane gromadzi Flaconi (i na jakiej podstawie prawnej)?

Flaconi GmbH przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkowników:

Informacje ogólne

 • Imię i nazwisko
  Imię i nazwisko użytkownika jest wymagane w celu zawarcia z nim umowy kupna-sprzedaży.

 • Data urodzenia (dobrowolna)
  Podanie daty urodzenia jest dobrowolne i nie jest wymagane do korzystania z usług na naszej stronie internetowej

 • Adres
  Adres jest również niezbędny do wprowadzenia danych osobowych, aby móc wysłać żądane produkty po zawarciu umowy kupna

 • Adres e-mail
  Adres e-mail jest nam potrzebny do skontaktowania się z użytkownikiem oraz, w razie potrzeby, do wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 • Numer klienta
  Numer klienta zostanie przypisany wyłącznie po zarejestrowaniu się w naszym serwisie i utworzeniu konta klienta. Numer klienta nie jest przypisywany do zamówień składanych przez gości.

 • Data rejestracji
  W momencie rejestracji w naszym sklepie internetowym data jest przechowywana w związku z utworzeniem konta klienta.

 • Dane dotyczące płatności
  Są to wyłącznie dane rozliczeniowe związane z zamówieniem w naszym sklepie internetowym. Nie gromadzimy żadnych danych bankowych.

 • Korespondencja z działem obsługi klienta
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. W tym kontekście będziemy gromadzić niezbędne dane osobowe.

Dane urządzenia i dostępu oraz tworzenie plików dziennika

Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, zbieramy dane, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła, aby umożliwić Ci odwiedzenie strony. Są to w szczególności:

 • Nazwa domeny lub adres IP żądającego urządzenia końcowego
 • Identyfikator sesji
 • Agent użytkownika
 • Żądanie pliku od klienta (nazwa pliku i adres URL)
 • Kod odpowiedzi http
 • Data i czas trwania wizyty
 • Adres strony internetowej, z której uzyskano dostęp i strony internetowej, z której

 • wysłano zapytanie

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu umożliwienia użytkownikowi odwiedzenia strony internetowej oraz zapewnienia długoterminowej funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych systemów. Powyższe dane są również tymczasowo przechowywane w wewnętrznych plikach dziennika w celach opisanych powyżej, aby opracować dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, aby dalej rozwijać naszą stronę internetową w odniesieniu do nawyków użytkowania naszych gości (np. jeśli odsetek urządzeń mobilnych używanych do uzyskiwania dostępu do stron wzrośnie) oraz w celu ogólnej konserwacji administracyjnej naszej strony internetowej. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje przechowywane w plikach dziennika nie pozwalają na wyciąganie bezpośrednich wniosków na temat osoby użytkownika. Pliki dziennika są przechowywane przez 7-10 dni i archiwizowane po późniejszej anonimizacji.

Dane konta użytkownika

Dla każdego klienta, który zarejestruje się odpowiednio, tworzymy chroniony hasłem bezpośredni dostęp do jego danych magazynowych przechowywanych u nas (konto klienta). W tym miejscu można przeglądać dane dotyczące zrealizowanych, otwartych i ostatnio wysłanych zamówień, a także poprawiać lub zmieniać zapisane dane. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dostęp dla gości

Można również złożyć zamówienie we Flaconi bez konta klienta. W ramach zamówienia składanego przez gościa dane są przechowywane w firmie Flaconi wyłącznie zgodnie z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Wynikają one z § 257 ust. 1 HGB lub § 147 ust. 1 AO. Flaconi przechowuje te dane do upływu odpowiedniego okresu przechowywania, tj. przez 6 lat (listy handlowe) lub 10 lat (dokumenty księgowe) zgodnie z § 257 ust. 4 HGB lub § 147 ust. 3 AO. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane dotyczące płatności

Oferujemy następujące metody płatności: Przelewy24, Klarna, Karta kredytowa. Przetwarzamy dane dotyczące płatności w celu realizacji płatności. W zależności od wybranej metody płatności przekażemy dane dotyczące płatności instytucji kredytowej, której zlecono płatność, oraz, w stosownych przypadkach, zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Firma przewozowa

Aby zapewnić sprawną dostawę zamówień, współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług spedycyjnych. Jest to Poczta Polska, która otrzymuje od nas niezbędne dane osobowe w celu realizacji danego zamówienia w ramach umowy zawartej z użytkownikiem. Są to: imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail,
jeśli dotyczy. Adres e-mail zostanie przekazany, jeśli dostawca usług spedycyjnych chce poinformować użytkownika pocztą elektroniczną o przewidywanej dacie dostawy, aby umożliwić dostawę zgodnie z żądaniem.

Kto otrzyma moje dane i czy zostaną one przekazane stronom trzecim?


Wszystkie dane osobowe dostarczone przez użytkownika będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie przez Flaconi jako organ odpowiedzialny. Flaconi nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika osobom trzecim, w szczególności innym spółkom lub organizacjom, chyba że użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę lub Flaconi będzie prawnie zobowiązana do przekazania tych danych, na przykład na podstawie nakazu sądowego lub urzędowego. Jeśli Flaconi zleca stronom trzecim gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w ramach realizacji zamówienia zgodnie z § 28 RODO, odbywa się to również wyłącznie zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług dostawców usług w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Usługodawcy otrzymują od nas tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do prowadzenia określonej działalności. Usługodawcom można również zlecić zapewnienie pojemności serwera. Usługodawcy są zazwyczaj zaangażowani jako tzw. podmioty przetwarzające, które mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników naszej oferty online wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i w celu realizacji swoich zadań. Dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani i zatrudnieni. Są oni związani z nami umową, posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, i są przez nas regularnie monitorowani. Ponadto dane mogą być przekazywane w związku z oficjalnymi zapytaniami, nakazami sądowymi i postępowaniami prawnymi, jeśli jest to konieczne do ścigania lub egzekwowania prawa.
Możemy również przekazywać dane osobowe użytkowników dostawcom narzędzi do wyświetlania "reklam opartych na zainteresowaniach" oraz, w indywidualnych przypadkach, dostawcom narzędzi analitycznych. Więcej informacji na temat tych dostawców można znaleźć na naszej platformie zarządzania zgodami. Dostęp do niej jest w stopce naszej witryny internetowej w sekcji "Ochrona danych". Wszelkie inne transfery zebranych przez nas danych mają miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy lub zapewnienia technicznej funkcjonalności strony internetowej lub gdy istnieje inna podstawa prawna do przekazania danych.

Czy moje dane będą przetwarzane w krajach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Przekazujemy również dane osobowe stronom trzecim lub podmiotom przetwarzającym dane z siedzibą w krajach spoza EOG. W takim przypadku zapewniamy, że odbiorca ma odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych dla danego kraju zgodnie z art. 45 RODO lub umowy tzw. standardowych klauzul umownych UE Komisji Europejskiej z odbiorcą zgodnie z art. 46 RODO) lub że nasi użytkownicy wyrazili na to wyraźną zgodę.

Jak długo moje dane będą przechowywane we Flaconi?

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, dla których zebraliśmy dane. Następnie niezwłocznie usuwamy dane, chyba że nadal potrzebujemy ich do końca ustawowego okresu przedawnienia w celach dowodowych dla roszczeń cywilnoprawnych lub z powodu ustawowych obowiązków przechowywania. Do celów dowodowych musimy przechowywać dane umowne przez trzy lata od końca roku, w którym zakończyła się relacja biznesowa z użytkownikiem Wszelkie roszczenia wygasają najwcześniej w tym czasie zgodnie z ustawowym terminem przedawnienia.
Musimy również przechowywać niektóre dane użytkownika po tym okresie ze względów księgowych Jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych ze względu na ustawowe obowiązki dokumentacyjne, które mogą wynikać z niemieckiego kodeksu handlowego, niemieckiego kodeksu podatkowego, niemieckiej ustawy bankowej, niemieckiej ustawy o praniu pieniędzy i niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Określone tam okresy przechowywania dokumentów wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

Czy moje dane mogą zostać przekazane agencjom kredytowym?

Mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu kontroli kredytowych i raportowaniu do agencji kredytowych w celu ochrony przed nieściągalnymi długami i niewłaściwym wykorzystaniem przez strony trzecie.

Jeśli wynik kontroli kredytowej nie spełnia naszych wymagań, zastrzegamy sobie prawo do zażądania bezpiecznej metody płatności (np. karty kredytowej) lub odmowy zawarcia umowy. Przekazujemy należne roszczenia agencjom kredytowym, jeśli usługa nie została wykonana pomimo upływu terminu płatności, przekazanie jest niezbędne do zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów osób trzecich oraz

 • roszczenie jest wykonalne lub zostało wyraźnie uznane; lub
 • dłużnik otrzymał co najmniej dwa pisemne upomnienia po tym, jak roszczenie stało się wymagalne, pierwsze upomnienie zostało wysłane co najmniej cztery tygodnie temu, dłużnik został poinformowany z wyprzedzeniem, ale nie przed pierwszym upomnieniem, o możliwym rozpatrzeniu roszczenia przez agencję kredytową, a roszczenie nie zostało zakwestionowane; lub
 • stosunek umowny, na którym opiera się roszczenie, może zostać przez nas rozwiązany bez wypowiedzenia z powodu zaległości w płatnościach, a dłużnik został poinformowany o możliwym wynagrodzeniu przez agencję kredytową.

Ponadto możemy zgłaszać agencjom kredytowym zachowania niezgodne z umową (np. oszustwa, nadużycia), jeśli jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów stron trzecich i nie ma powodu, aby zakładać, że interesy osoby, której dane dotyczą, zasługują na ochronę.

Czym są pliki cookie, jakie są ich rodzaje i dlaczego są potrzebne?

W przypadku niektórych naszych usług konieczne jest stosowanie tzw. plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy, który jest przechowywany tymczasowo ("sesyjne pliki cookie") lub na stałe ("trwałe pliki cookie") na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie nie są wykorzystywane do uruchamiania programów ani ładowania wirusów na komputer użytkownika. Głównym celem plików cookie jest raczej zapewnienie użytkownikowi spersonalizowanej oferty i maksymalne skrócenie czasu korzystania z usługi.
Dostosowaliśmy naszą stronę internetową do aktualnej sytuacji prawnej. Dajemy użytkownikowi możliwość zapoznania się ze wszystkimi używanymi przez nas plikami cookie i dobrowolnego podjęcia decyzji, w jakim zakresie użytkownik chce zezwolić na pliki cookie podczas korzystania z naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje są dostępne w stopce naszej witryny w sekcji "Ochrona danych". Pragniemy jednak zauważyć, że w przypadku odrzucenia plików cookie nie wszystkie nasze usługi będą działać prawidłowo. Używamy plików cookie w celu personalizacji i optymalizacji doświadczenia użytkownika. Używamy głównie sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Sesyjne pliki cookie służą do uwierzytelniania logowania i równoważenia obciążenia. Flaconi dobrowolnie poddała się samoregulacji Niemieckiej Rady Ochrony Danych w zakresie reklamy internetowej (DDOW). Informacje na temat reklamy internetowej opartej na użytkowaniu są również dostępne na portalu konsumenckim https://www.meine-cookies.org. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Usługi te opierają się na naszych uzasadnionych interesach. Chcemy umożliwić użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej w wygodny i spersonalizowany sposób.

Jakiego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane przez Flaconi?

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do korzystania z naszej usługi. Gwarantują one, że nasz serwis działa bezpiecznie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dlatego nie można ich dezaktywować. Dostęp do naszego narzędzia do obsługi plików cookie można uzyskać tutaj, w stopce naszej witryny, w sekcji "Ochrona danych".

Funkcjonalne pliki cookie

Chcemy, aby nasze usługi były jak najlepsze. Dlatego stale ulepszamy nasze usługi. Aby to zrobić, chcielibyśmy przeanalizować korzystanie z usługi. Dostęp do naszego narzędzia do obsługi plików cookie można uzyskaćtutaj, w stopce naszej witryny, w sekcji "Ochrona danych".

Marketingowe pliki cookie

Aby jeszcze bardziej spersonalizować nasze usługi, używamy tych plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych rekomendacji i reklam. Pliki cookie są ustawiane przez naszych partnerów reklamowych, którzy mogą również mieć siedzibę w krajach pozaeuropejskich. Dane mogą być również przetwarzane przez naszych partnerów i mogą być łączone z innymi danymi. Jeśli użytkownik dezaktywuje te pliki cookie, będą mu wyświetlane reklamy, które mogą być dla niego mniej odpowiednie. Dostęp do naszego narzędzia do obsługi plików cookie można uzyskaćtutaj, w stopce naszej witryny, w sekcji "Ochrona danych".

Czy moje dane będą analizowane?

W celu ulepszenia naszej strony internetowej wykorzystujemy różne technologie do analizy zachowań użytkowników i oceny powiązanych danych. Gromadzone dane mogą obejmować w szczególności adres IP urządzenia końcowego, datę i godzinę dostępu, numer identyfikacyjny pliku cookie, identyfikator urządzenia w przypadku urządzeń mobilnych oraz informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego. Zebrane dane są jednak przechowywane wyłącznie w formie spseudonimizowanej, aby nie można było wyciągać bezpośrednich wniosków na temat poszczególnych osób. Dane te są również przetwarzane w celach marketingowych, aby umożliwić wyświetlanie użytkownikowi zindywidualizowanych komunikatów reklamowych. W tym celu korzystamy z narzędzi analitycznych Profile użytkowników utworzone przez narzędzia wykorzystujące funkcjonalne pliki cookie i analizujące pliki dziennika nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzia te albo w ogóle nie wykorzystują adresów IP użytkowników, albo skracają je natychmiast po zebraniu. Dostawcy narzędzi zasadniczo przetwarzają dane wyłącznie jako podmioty przetwarzające zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów Użytkownik może zapobiec tworzeniu profili użytkowników do celów analizy, nie wyrażając zgody na korzystanie z funkcjonalnych plików cookie na naszej platformie zarządzania zgodami lub cofając tę zgodę. Znajdziesztam również dalsze informacje na temat dostawców wykorzystywanych narzędzi. Dostęp do naszego narzędzia do obsługi plików cookie można uzyskać w stopce naszej witryny internetowej w sekcji "Ochrona danych".
W poniższej sekcji chcielibyśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić te technologie i wykorzystywanych dostawców.Używane aplikacje analityczne

Google Analytics


Nasza strona korzysta z Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do analizy i ulepszania naszej strony internetowej w oparciu o zachowanie użytkownika. Dane zebrane w tym kontekście mogą być przesyłane przez Google na serwer w USA w celu analizy i tam przechowywane. Adres IP użytkownika jest jednak skracany przed analizą statystyk użytkowania, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat jego tożsamości. W tym celu Google Analytics został rozszerzony na naszej stronie internetowej o kod "anonymizeIP", aby zapewnić anonimowe gromadzenie adresów IP. Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane z plików cookie do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Jak opisano powyżej, użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie, lub może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google. Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przypadku uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej z urządzenia mobilnego, należy skorzystać z tego linku rezygnacji. Uniemożliwi to Google Analytics gromadzenie danych na tej stronie w przyszłości (rezygnacja działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.

Inne usługi na naszej stronie internetowej


Zaufane sklepy

Trusted Shops Trustbadge jest zintegrowany na tej stronie internetowej, aby wyświetlać nasz znak jakości Trusted Shops i wszelkie zebrane opinie, a także oferować produkty Trusted Shops kupującym po złożeniu zamówienia. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Po wywołaniu Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład adres IP użytkownika, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcy (dane dostępu) oraz dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na naszej stronie internetowej. Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę, zarejestrował się w celu korzystania z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub jest już zarejestrowany w celu korzystania z nich. W takim przypadku zastosowanie ma umowa zawarta między użytkownikiem a Trusted Shops.


Zenloop

Współpracujemy z firmą zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin. zenloop to platforma typu software-as-a-service, która umożliwia nam zbieranie i analizowanie informacji zwrotnych od naszych klientów za pośrednictwem różnych kanałów. Pozwala nam to dostosowywać i ulepszać naszą ofertę w celu zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Ponadto zenloop gromadzi odpowiedzi na ankiety. Podstawą prawną przetwarzania danych przez zenloop jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zawarliśmy z zenloop umowę o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO i upewniliśmy się, że zenloop wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z wymogami RODO i gwarantuje ochronę praw użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności na stronie www.zenloop.com. Na potrzeby recenzji klientów i produktów przez naszych klientów oraz na potrzeby naszego własnego zarządzania jakością, wykorzystujemy dane osobowe podane przez użytkownika w ramach zakupu, takie jak adres e-mail, aby poprosić o recenzję zamówienia za pośrednictwem używanego przez nas systemu recenzji.


MessengerPeople

MessengerPeople to usługa, za pośrednictwem której mamy możliwość skontaktowania się z użytkownikiem. Wysyłając wiadomość startową do Flaconi GmbH (zwanej dalej "nadawcą"), użytkownik wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na wykorzystywanie przez nadawcę danych osobowych użytkownika (np. nazwiska i imienia, numeru telefonu, identyfikatora komunikatora, zdjęcia profilowego, wiadomości) do bezpośredniej komunikacji i przetwarzania danych wymaganych w tym celu przy użyciu wybranego komunikatora. Do korzystania z tej usługi wymagane jest istniejące konto komunikatora u odpowiedniego dostawcy. Odpowiedzialnym dostawcą komunikatora jest

 • Whatsapp WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 • Facebook Messenger Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem www.facebook.com/about/privacy.
 • Telegram the Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londyn, Wielka Brytania z polityką prywatności dostępną pod adresem https://telegram.org/privacy.
 • Insta News Pylba Inc, 314 27th Avenue, San Mateo, CA, 94403, USA zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem apps.pylba.com/privacy.

Odpowiedni dostawca przetwarza również dane osobowe (w szczególności metadane komunikacyjne) na serwerach w krajach spoza UE (np. USA), gdzie nie można zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych. Whatsapp Inc i Facebook Inc są jednak chronione umową tzw. standardowych klauzul umownych UE, a tym samym oferują gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniego komunikatora powyżej. Nadawca nie ma dokładnej wiedzy ani wpływu na przetwarzanie danych przez odpowiedniego dostawcę. Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie, wpisując "STOP" w odpowiednim komunikatorze. Aby usunąć wszystkie dane przechowywane u naszego usługodawcy, należy wysłać wiadomość o treści "USUŃ WSZYSTKIE DANE" za pośrednictwem komunikatora. Dostawca usług technicznych MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 Monachium jest wykorzystywany jako podmiot przetwarzający dane nadawcy w celu świadczenia tej usługi.

Sendwise

Współpracujemy z Seven Senders GmbH, Schwedter Str. 36 A, 10435 Berlin. Sendwise to platforma wysyłkowa dostarczana przez Seven Senders GmbH. Umożliwia nam to dostarczanie naszym klientom informacji o śledzeniu przesyłek i powiadomień o wyjątkach. Sendwise działa również jako nasz niemiecki agent dla naszych przesyłek do Austrii z DPD. Podczas korzystania z Sendwise używamy identyfikatora zamówienia, daty zamówienia, imienia i nazwiska klienta, adresu dostawy, adresu e-mail i numeru śledzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Sendwise jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Za pośrednictwem Sendwise oferujemy link do śledzenia zamówienia po jego wysłaniu. Jeśli wystąpi nietypowe zdarzenie, np. paczka została uszkodzona podczas transportu, powiadomimy Cię o tym e-mailem. Zawarliśmy z Seven Senders umowę o przetwarzanie zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO i jesteśmy przekonani, że Seven Senders podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które są zgodne z wymogami RODO i zapewniają ochronę Twoich praw. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności tutaj

Affilinet

Affilinet wykorzystuje dane konsumentów przede wszystkim do celów śledzenia. Śledzenie umożliwia Affilinet śledzenie ścieżki konsumenta ("ścieżka klienta") na określonych stronach internetowych po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy. Celem śledzenia jest przypisanie wydatków wydawcy na sprzedaż i marketing do konkretnej transakcji. Umożliwia to reklamodawcom wynagradzanie wydawców za poszczególne transakcje. Ponadto Affilinet może dostarczać wydawcom i reklamodawcom odpowiednie raporty. Śledzenie na różnych urządzeniach umożliwia Affilinet śledzenie podróży klienta, nawet jeśli rozpoczyna się ona na innym urządzeniu, a transakcja jest finalizowana na innym. Affilinet wykorzystuje pliki cookie domeny śledzącej, tagi podróży i odciski palców urządzeń do śledzenia. Śledzenie różnych urządzeń wykorzystuje techniki opisane powyżej i może również tworzyć pseudonimowe profile konsumentów, które mogą być wykorzystywane do przypisywania wielu urządzeń do jednego konsumenta. Wszystkie dane śledzone przez Affilinet są pseudonimowe, niewrażliwe, w dużej mierze techniczne i nie odnoszą się do zachowań, przewidywań ani ocen zainteresowań lub osobowości konsumentów.

Sovendus

Sovendus to internetowa firma marketingowa, która oferuje oferty kuponów. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą kuponu od Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) i klikniesz baner kuponu, przekażemy Twój tytuł, imię i nazwisko oraz adres e-mail do Sovendus w formie zaszyfrowanej w celu przygotowania kuponu. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO. Wcześniej przesyłany jest adres IP, który jest wykorzystywany przez Sovendus wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych i zazwyczaj jest anonimizowany po siedmiu dniach. Przekazujemy również numer zamówienia, wartość zamówienia wraz z walutą, identyfikator sesji, kod kuponu i znacznik czasu do Sovendus w formie pseudonimowej do celów rozliczeniowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Sovendus można znaleźć w polityce prywatności online Sovendus

YotPo

Współpracujemy z Yotpo Ltd. 400 Lafayette Street, New York, NY 10003. Yotpo to platforma typu business-to-business software-as-a-service, która umożliwia nam zbieranie i analizowanie opinii naszych klientów za pomocą narzędzia oceny. Umożliwia to dzielenie się szczerymi opiniami z naszymi klientami w naszym sklepie internetowym. Podczas korzystania z narzędzia opinii Yotpo gromadzi publiczny adres IP, dane urządzenia i przeglądarki oraz stronę internetową, z której użytkownik korzysta z platformy opinii. Gromadzone są imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o zamówieniu i recenzje. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Yotpo jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zawarliśmy z Yotpo umowę o przetwarzanie zamówień zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO i jesteśmy przekonani, że Yotpo podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które są zgodne z wymogami RODO i gwarantują ochronę praw użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności na stronie www.yotpo.com/privacy-policy .

Funnel Plus GmbH

Ta strona internetowa służy do reklamowania interesujących użytkownika ofert specjalnych (np. bezpłatnych prenumerat czasopism). W celu wybrania interesującej Cię oferty specjalnej, Twój tytuł, kod pocztowy, zaszyfrowany adres e-mail i adres IP zostaną przez nas spseudonimizowane i zaszyfrowane oraz przesłane do Funnel Plus GmbH, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg (dalej: "Funnel Plus") po zakończeniu transakcji na tej stronie internetowej. Transmisja ta odbywa się w celu wyboru ofert do wyświetlenia, biorąc pod uwagę zastrzeżenia reklamowe złożone w Funnel Plus GmbH oraz w celu zapobiegania oszustwom. Podstawą prawną tego przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Po wybraniu ofert specjalnych przez firmę Funnel Plus zostaną one wyświetlone na tej stronie internetowej. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z wyświetlaną przestrzenią reklamową (np. kliknie ją), dane te są gromadzone na wspólną odpowiedzialność operatora tej witryny i firmy Funnel Plus oraz przekazywane do firmy Funnel Plus. Jeśli użytkownik wyraził zgodę w kontekście banera zgody, firma Funnel Plus przetwarza dane po ich przesłaniu na swoją wyłączną odpowiedzialność w celu poprawy wyświetlania dalszych korzystnych ofert. Przetwarzanie tych danych przez firmę Funnel Plus odbywa się wyłącznie pod pseudonimem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Gdy użytkownik kliknie ofertę specjalną Funnel Plus na tej stronie internetowej, wykorzystujemy również jego imię i nazwisko, adres e-mail i adres w celu wstępnego wypełnienia formularza umożliwiającego skorzystanie z oferty. Dane te nie są jednak jeszcze przesyłane do Funnel Plus. Dane te są przesyłane do Funnel Plus dopiero po faktycznym zamówieniu oferty. Funnel Plus przetwarza dane użytkownika po ich przesłaniu w imieniu danego reklamodawcy. Transmisja jest szyfrowana i odbywa się w celu przetworzenia zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do wyżej wymienionych celów marketingowych ze skutkiem na przyszłość pod adresem [email protected]. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Funnel Plus można znaleźć w informacjach o ochronie danych Funnel Plus online pod adresem: www.funnelplus.com/datenschutz. Znajdują się tam również szczegółowe informacje na temat indywidualnych obowiązków w związku z przetwarzaniem danych opisanym powyżej oraz w odniesieniu do możliwości dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą.

Czy Flaconi korzysta z portali społecznościowych?

Korzystamy również z usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, YouTube i X, aby zapewnić Ci dalsze opcje kontaktu i informacji. Pragniemy podkreślić, że nie mamy wpływu na warunki korzystania z sieci społecznościowych i oferowanych przez nie usług, a jedynie ograniczony wpływ na przetwarzanie przez nie danych. Dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie, jakie dane udostępniasz nam za pośrednictwem sieci społecznościowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie operatorów sieci społecznościowych i innych użytkowników lub osób trzecich, które mogą współpracować z operatorami sieci społecznościowych lub również korzystać z ich usług. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych odpowiednich sieci:

Co stanie się z moimi danymi, gdy skontaktuję się z Flaconi?

Dane kontaktowe i wiadomości

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami pod adresem [email protected]. W tym kontekście, oprócz danych kontaktowych użytkownika, przetwarzamy również treść jego wiadomości i komunikacji z nami. Przetwarzamy wyżej wymienione dane wyłącznie w celu komunikacji z użytkownikiem. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Recenzje produktów i oceny obsługi klienta

Kilka dni po dokonaniu zakupu lub skontaktowaniu się z naszym działem obsługi klienta wyślemy Ci wiadomość e-mail z możliwością oceny naszych produktów i usług. Chcemy zoptymalizować i dalej rozwijać naszą ofertę produktów, obsługę klienta i komunikację z klientami dzięki ocenom wystawianym przez użytkowników. Bezpośrednim celem naszych e-maili oceniających jest określenie zadowolenia naszych klientów z zakupionych produktów i naszej obsługi klienta. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać w przyszłości ankiet oceniających jego zakup lub nasze usługi, może zrezygnować z subskrypcji. Link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się w każdej wiadomości e-mail. Oczywiście wystarczające jest również wysłanie wiadomości na dane kontaktowe podane powyżej lub w wiadomości e-mail (np. e-mailem lub listownie). Do celów recenzji klientów i produktów przez naszych klientów oraz do naszego własnego zarządzania jakością wykorzystujemy dane osobowe podane przez użytkownika w ramach zakupu, takie jak adres e-mail, aby poprosić o recenzję zamówienia za pośrednictwem używanego przez nas systemu recenzji. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi, wysyłając nieformalną wiadomość e-mail na podane powyżej dane kontaktowe (np. pocztą elektroniczną lub listownie). Użytkownik nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów transmisji poza tymi, które wynikają z podstawowych stawek.


W jakim zakresie moje dane będą wykorzystywane do celów reklamowych?

Oprócz zakładania konta klienta, przetwarzania zamówień użytkownika oraz obsługi jego zapytań i innych żądań, przetwarzamy również dane użytkownika w celu komunikowania się z nim w sprawie jego zamówień, konkretnych produktów lub kampanii marketingowych oraz w celu rekomendowania produktów lub usług, które mogą być dla niego interesujące. Chcielibyśmy prezentować naszym użytkownikom na naszej stronie internetowej reklamy lub oferty specjalne dostosowane do ich zainteresowań ("reklama oparta na zainteresowaniach") i ograniczyć częstotliwość wyświetlania niektórych reklam. Profile użytkowników utworzone przez narzędzia za pomocą marketingowych plików cookie nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzia albo w ogóle nie przetwarzają adresów IP użytkowników, albo skracają je natychmiast po zebraniu. Dostawcy narzędzi mogą również przekazywać informacje stronom trzecim w wyżej wymienionych celach. Użytkownik może zapobiec tworzeniu profili użytkowników na potrzeby reklam opartych na zainteresowaniach, nie wyrażając zgody na korzystanie z marketingowych plików cookie na naszej platformie zarządzania zgodami ("CMP") lub cofając tę zgodę. Należy pamiętać, że nie powoduje to wyłączenia reklam. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na marketingowe pliki cookie, będzie to oznaczać, że nie będą mu wyświetlane reklamy oparte na zainteresowaniach na podstawie zachowania użytkownika. W naszym narzędziu do obsługi plików cookie można również znaleźć dalsze informacje na temat dostawców wykorzystywanych narzędzi. Dostęp do naszego narzędzia do obsługi plików cookie można uzyskać tutaj, w stopce naszej witryny, w sekcji ustawień ochrony danych. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższych punktach.


Rekomendacje produktów i wiadomości e-mail z informacjami

Będziemy nadal przetwarzać Twój adres e-mail, jeśli zawarłeś z nami umowę kupna w celu regularnego wysyłania Ci rekomendacji produktów i informacji pocztą elektroniczną. Obejmuje to informacje i rekomendacje dotyczące produktów, które mogą być dla Ciebie interesujące w oparciu o Twoje ostatnie zamówienia. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i.V.m. § 7 ust. 3 UWG. Przetwarzanie istniejących danych klientów do celów reklamowych należy uznać za uzasadniony interes. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu wiadomości e-mail. Odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się w każdej wiadomości e-mail. Oczywiście do tego celu wystarczy również wysłanie wiadomości na dane kontaktowe podane powyżej lub w wiadomości e-mail (np. e-mailem lub listownie). Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów transmisji poza tymi, które wynikają z podstawowych taryf.


Konkursy, promocje i ankiety

Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w organizowanych przez nas konkursach, promocjach i ankietach, zazwyczaj poprosimy go o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do ich realizacji. Przetwarzamy wyżej wymienione dane, na przykład w celu poinformowania użytkownika o wygranej nagrodzie i zapewnienia, że każdy uczestnik bierze udział w konkursie tylko raz. W przypadku niektórych konkursów w indywidualnych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe informacje (np. wiek itp.). W takich przypadkach użytkownik zostanie poinformowany o wymaganych danych bezpośrednio podczas trwania konkursu. W przypadku konkursów i promocji szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się zazwyczaj w warunkach uczestnictwa w danym konkursie lub promocji. Dane zebrane w tym kontekście będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji danego konkursu lub promocji. Następnie zostaną usunięte. Jeśli użytkownik weźmie udział w jednej z naszych ankiet, przetwarzamy jego dane wyłącznie do celów wewnętrznych oraz w celu ulepszenia naszych usług i oferty. Podanie danych osobowych w ramach ankiety (imię i nazwisko, adres e-mail, odpowiedzi udzielone w ankiecie) jest całkowicie dobrowolne, a korzystanie z naszych usług jest możliwe również w przypadku nieuczestniczenia w ankietach. Wszelkie publikacje wyników ankiet będą miały miejsce wyłącznie w formie zanonimizowanej. Dane użytkownika przetwarzane w tym kontekście przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu przetwarzania. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Dane użytkowników wykorzystujemy również do badania rynku i opinii. Oczywiście wykorzystujemy te dane wyłącznie w formie zanonimizowanej do celów statystycznych i tylko dla Flaconi GmbH. Odpowiedzi na ankiety nie będą przekazywane stronom trzecim ani publikowane. Nie przechowujemy odpowiedzi z naszych ankiet wraz z adresem e-mail ani innymi danymi osobowymi. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do badań rynku i opinii, w całości lub w odniesieniu do określonych środków, bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość tekstową na wyżej wymienione dane kontaktowe (np. e-mail, list). Oczywiście w każdej wiadomości e-mail z ankietą znajduje się również link do rezygnacji z subskrypcji. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


Dalsze cele marketingowe

Jeśli użytkownik zdecyduje się udzielić nam zgody na dalsze cele marketingowe, będziemy przechowywać jego adres e-mail w tym celu. Wysyłamy adres e-mail użytkownika jako zaszyfrowaną wartość do naszej Platformy Danych Klienta. Zaszyfrowana wartość zawiera adres e-mail użytkownika. Oznacza to, że nie są przesyłane żadne jawne dane. Ma to na celu zaoferowanie użytkownikowi spersonalizowanych działań marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Naszymi partnerami marketingowymi są następujące firmy:

 • Google LLC
 • Meta Platforms, Inc.
 • Awin AG
 • Microsoft Corporation
 • Sovendus GmbH
 • Criteo SA
 • RTB House SA
 • Apple Inc.
 • Tinyclues
 • Emarsys Interactive Services GmbH
 • Funnel Plus GmbH
Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania jest art. 6 (1) (a) RODO

Czy mogę sprzeciwić się wykorzystywaniu moich danych do celów reklamowych?

Użytkownik może w dowolnym momencie bezpłatnie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do celów reklamowych, oddzielnie dla danego kanału komunikacji i ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać wiadomość w formie tekstowej (e-mail, list) na dane kontaktowe podane w sekcji "Administrator".

Co dzieje się z moimi danymi, gdy zapiszę się do newslettera?

Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera, w ramach którego będzie regularnie otrzymywać pocztą elektroniczną bezpłatne informacje o naszym asortymencie i rekomendacje produktów, a my będziemy informować go o ekskluzywnych ofertach. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W celu zamawiania naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in, tj. będziemy wysyłać biuletyny pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy użytkownik potwierdzi w naszej wiadomości e-mail z powiadomieniem, klikając łącze, że chce otrzymywać nasz biuletyn. Jeśli użytkownik potwierdzi chęć otrzymywania newslettera, będziemy przechowywać jego adres e-mail, czas rejestracji i adres IP użyty do rejestracji do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Jedynym celem tego przechowywania jest wysyłanie biuletynu i udowodnienie rejestracji. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się w każdym newsletterze. Oczywiście do tego celu wystarczy również wysłanie wiadomości na dane kontaktowe podane powyżej lub w newsletterze (np. pocztą elektroniczną lub listownie). Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W naszym newsletterze wykorzystujemy standardowe technologie rynkowe do pomiaru interakcji z newsletterem (np. otwarcie wiadomości e-mail, kliknięte linki). Używamy tych danych w formie pseudonimowej do ogólnych ocen statystycznych oraz do optymalizacji i dalszego rozwoju naszych treści i komunikacji z klientami. Odbywa się to za pomocą niewielkich elementów graficznych osadzonych w wiadomościach (tzw. pikseli). Dane są gromadzone wyłącznie w formie pseudonimizowanej, tj. identyfikatory nie są powiązane z innymi danymi osobowymi użytkownika, a bezpośrednia identyfikacja osobowa jest wykluczona. Podstawą prawną wyżej wymienionego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach. Chcemy wykorzystywać je do optymalizacji i dalszego rozwoju naszych treści i komunikacji z klientami. Chcemy udostępniać treści, które są jak najbardziej odpowiednie dla naszych klientów za pośrednictwem naszego newslettera i lepiej zrozumieć, czym czytelnicy są faktycznie zainteresowani. Dane dotyczące interakcji z naszymi newsletterami są przechowywane pod pseudonimem przez 30 dni, a następnie całkowicie anonimizowane.

Jak mogę skorzystać z prawa do odwołania i sprzeciwu?

Zgodnie z art. 7 (2) RODO użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. W rezultacie nie będziemy już kontynuować przetwarzania danych opartego na tej zgodzie w przyszłości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych zgodnie z art. 21 RODO, jeśli istnieją ku temu powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez konieczności podawania powodów. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do anulowania lub sprzeciwu, po prostu wyślij nieformalną wiadomość na powyższe dane kontaktowe.

Jakie prawa przysługują mi jako osobie

Aby dochodzić swoich praw opisanych tutaj, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji "Kontakt i administrator danych". Należy upewnić się, że jesteśmy w stanie wyraźnie zidentyfikować użytkownika. Zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi użytkownikowi przysługują następujące prawa osoby, której dane dotyczą

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO, § 34 BDSG) Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik może zażądać informacji o przetwarzanych przez nas jego danych. W szczególności użytkownik może zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania, pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat jego szczegółów.
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO, § 34 BDSG) Zgodnie zart. 16 RODO użytkownik może niezwłocznie zażądać sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych. W celu skorygowania danych podanych podczas rejestracji prosimy o skorzystanie z opcji ustawień na koncie użytkownika.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO, § 35 BDSG)Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik może zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje konto użytkownika w ustawieniach.

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych w następujących przypadkach

 • Dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone
 • podstawą prawną przetwarzania była wyłącznie zgoda użytkownika, a użytkownik wycofał tę zgodę
 • Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych w celach reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy").
 • Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu w oparciu o podstawę prawną uzasadnionego interesu z przyczyn osobistych, a my nie wykazaliśmy, że istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania
 • Dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
 • Dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu spełnienia wymogów prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych, jeśli kwestionuje prawidłowość danych lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem

Dotyczy to w szczególności następujących przypadków:

 • dokładność danych osobowych użytkownika zostanie zakwestionowana przez użytkownika, a następnie do czasu, gdy będziemy mieli możliwość zweryfikowania ich dokładności
 • przetwarzanie nie jest zgodne z prawem, a użytkownik żąda ograniczenia użytkowania zamiast usunięcia danych (patrz poprzednia sekcja
 • nie potrzebujemy już danych użytkownika do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony swoich roszczeń prawnych
 • użytkownik zgłosił sprzeciw ze względów osobistych, a następnie do czasu
  ustalenia, czy jego interesy przeważają
 • Jeśli istnieje prawo do ograniczenia przetwarzania, oznaczymy odpowiednie dane, aby zapewnić, że są one przetwarzane wyłącznie w wąskich granicach, które mają zastosowanie do takich ograniczonych danych (a mianowicie w szczególności w celu obrony roszczeń prawnych lub za zgodą użytkownika).
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik może otrzymać dane, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przesłania ich innemu administratorowi ("przenoszenie danych").
 • Prawo do wycofania zgody (art. 7(3) RODO) Zgodnie z art. 7(3) RODO użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę. Konsekwencją tego jest to, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych, które opierało się na tej zgodzie w przyszłości. Zgoda to dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego.
 • Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego Użytkownik może również w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw reklamowy"). Należy pamiętać, że ze względów organizacyjnych sprzeciw użytkownika może nakładać się na wykorzystanie jego danych w ramach trwającej kampanii.
 • Prawo do sprzeciwu z przyczyn osobistychUżytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, o ile opiera się to na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika, chyba że będziemy w stanie - zgodnie z wymogami prawnymi - wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec praw użytkownika, lub przetwarzanie będzie służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego ds. ochrony danych. W Berlinie - naszej siedzibie - jest to Berliński Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. Alternatywnie można skontaktować się z organem ochrony danych w miejscu zamieszkania, który następnie przekaże wniosek do właściwego organu.

Czy moje dane są bezpieczne?

Utrzymujemy aktualne środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przesyłania danych i przed uzyskaniem wiedzy o nich przez osoby trzecie. Są one zawsze dostosowane do aktualnego stanu techniki. Aby zabezpieczyć dane osobowe wprowadzane na naszej stronie internetowej, używamy protokołu Transport Layer Security (TLS), który szyfruje wprowadzane informacje.

Informacje techniczne