Darmowa Wysyłka Od 129 Zł
Do 2 Darmowych Próbek
Certyfikowany Sprzedawca
Prawo Zwrotu W Ciągu 120 Dni
Darmowa Wysyłka Od 129 Zł
Millefiori Milano Reed Spray do pomieszczeń 100 ml 8051938698366 base-shot_pl
Image placeholder
Image placeholder

Millefiori Milano Reed Osmanthus Dew Spray do pomieszczeń

Do 2 DARMOWYCH PRÓBEK do każdego zamówienia
W magazynie
darmowa dostawa od 129,00 zł
Przewidywana dostawa:między 13 grudnia a 16 grudnia
Szczegóły produktu
Wyrafinowany zapach przypominający aromatyczne zapachy tymianku i paczuli, łączący się z miękkością otulających nut bazy.
Pokaż więcej
Użytkowanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, wyjąć soczewki kontaktowe. Kontynuować płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pokaż więcej
Składniki
beta-kariofilen, kumaryna, eugenol, linalol, cykloheksanepropanol, 2,2,6-trimetylo-.alfa.-propylo-, cynamal, 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-2,6(lub 3,6)-dimetylo-4,7-metano-1H-inden-5-ol, cyklododekan, 1,1-dimetoksy-, 2H-2,4a-metanaftalen-8(5H)-on, 1,3,4,6,7,8a-heksahydro-1,1,5,5-tetrametylo-, acetylcedren, izocyklemon E, delta-damascone, cyklododekan, (etoksymetoksy)-, limonen, oleje, drzewo gwajakowe, octany, 5-cyklopentadecen-1-on, 3-metylo-.
Pokaż więcej
Wysyłka i dostawa

Przewidywana dostawa:między 13 grudnia a 16 grudnia

Dostawa przez: Poczta Polska

Prawo zwrotu w ciągu 120 dni

Bezpłatna przesyłka zwrotna

Metody płatności: Przelewy24, blik, Karta płatnicza